Sinds de financiële crisis van 2008/2009 is de trend van de aandelenmarkten voornamelijk positief geweest. Zij moesten ook van verre komen, gezien de krater die de crisis geslagen had. Ondersteund door een weer opkrabbelende economie, konden bedrijven weer zwarte cijfers schrijven en dat vertaalde zich weer in alsmaar stijgende koersen. Maar dat is niet de enige verklaring.

Invloed van monetair en fiscaal beleid op aandelenmarkten

Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, hebben centrale banken een enorm stimulerend beleid gevoerd. Grote liquiditeit en kunstmatig lage rente (door onder meer staatsobligaties op te kopen) hebben gezorgd voor een zonnig investeringsklimaat. Wat opvalt is de ogenschijnlijke correlatie tussen de groeiende balansen van de centrale banken ( van $ 5 biljoen in 2007 naar $ 31 biljoen in 2021) en de stijgende indexen van de aandelenmarkten. In 2018 is kort geprobeerd de stimulering af te bouwen, maar daar kwam men snel van terug. De beurzen klapten namelijk in hoog tempo in elkaar en dat is niet goed voor het consumentenvertrouwen en dus niet goed voor de economie.
 

 
Afbouwen blijkt erg moeilijk, zeker na de coronaschok voor de economie in 2020 en nu de afschuwelijke oorlog in Ukraine.

Schaduwkanten van los monetair beleid

Veel van de door de centrale banken gecreëerde liquiditeit is geabsorbeerd door aandelenmarkten, vastgoed en crypto's. Daardoor kon de inflatie heel lang beheersbaar blijven. De laatste jaren werd dat echter steeds moeilijker en begon de inflatie flink op te kruipen. Door de gevolgen van de coronacrisis (inhaalvraag, logistieke problemen) is de inflatie nog verder opgelopen. Als klap op de vuurpijl komt daar bovenop het oorlogsgeweld in de Ukraine. Sancties tegen Rusland, vooral op het gebied van grondstoffen (olie, gas, nickel etc) bedoeld om de russen tot inkeer te brengen blijken ons zelf ook te treffen. De sancties leiden bij ons voorlopig tot tekorten die weer sterk prijsopdrijvend werken. Nog meer vuur onder het inflatiespook.

Een beproefd middel om inflatie te bestrijden is het verhogen van de rente. Dat zien beleggers aankomen, waardoor aandelenmarkten nu onder druk staan. Hogere financieringskosten zijn nog voor bedrijven noch voor de overheid goed nieuws. Er blijft minder geld over voor andere nuttige dingen. De vraag is dan ook in hoeverre de rente überhaupt verhoogd kan worden zonder dat de boel begint te kraken.

Gevolg van dit soort onzekerheden is, dat beleggers op zoek gaan naar aantrekkelijke alternatieven. En dan komt men al gauw bij zakelijke crowdfunding uit.
 

Zakelijke crowdfunding als alternatief

Al vele jaren wordt aanbevolen een beleggingsportefeuille te spreiden over aandelen (60%) en obligaties (40%). Dit traditionele investeringsmodel staat echter onder druk. De moderne aanpak gaat ervan uit dat 30% van de portefeuille bestaat uit alternatieve beleggingsinstrumenten. Volgens J.P. Morgan Asset Management's "Guide to alternatives" verhoogt dat het rendement en stabiliteit van de portefeuille, terwijl het risico vermindert.

Deze alternatieven waren tot voor kort echter niet beschikbaar voor de kleinere beleggers. Daar is door onder meer de komst van zakelijke crowdfunding verandering in gekomen. Nu kan de kleinere belegger via crowdfunding platforms als Geldvoorelkaar.nl kiezen uit een groot assortiment van beleggingen. Denk daarbij aan particuliere en commerciële vastgoedprojecten, aan startende en opschalende mkb-bedrijven, aan franchiseformules en binnenvaartschippers.
De lijst van interessante investeringsprojecten is lang en divers, zodat beleggers een goed gespreide beleggingsportefeuille kunnen opbouwen.
De rol van het crowdfunding platform is hierbij essentieel. Zij doet al het voeten- en huiswerk. Projecten worden uitgeselecteerd, waarbij gekeken wordt naar zakelijke levensvatbaarheid, ervaring van het team, de onderbouwing en uitvoering van het project, de risico's en gestelde zekerheden. Zij zorgt voor maximale transparantie en afgewogen risico/rendement verhoudingen. Beleggers kunnen zo zorgenvrij via een klantvriendelijke website hun portefeuille rustig opbouwen.

Dat deze formule succesvol is blijkt uit de enorme groei van zakelijke crowdfunding gedurende de afgelopen 10 jaar. Onze community van tevreden beleggers bestaat inmiddels uit tienduizenden.

Lokaal versus (inter)nationaal

Aandelenmarkten met mondiaal opererende bedrijven staan momenteel onder druk en het ziet ernaar uit dat daar niet snel verandering in komt. Los daarvan is de gedeeltelijke keuze voor alternatieve beleggingen als crowdfunding sowieso erg aantrekkelijk. Naast het goede rendement geeft het bovendien voldoening om de lokale economie te ondersteunen. Daar komt ook nog de gunfactor bij. Beleggen in een lokaal project van een hardwerkende ondernemer die er vol voor gaat en persoonlijk aansprakelijk is, of aandelen kopen van bijvoorbeeld AirFrance/KLM waar de directeur zijn bonus opstrijkt al gaat het bedrijf failliet zonder overheidssteun. Oftewel kiezen voor passie en trots versus cynisme en hebzucht.

Extra informatie: