Schuldhulpverlening voor ondernemers

 

Omschrijving schuldhulpverlening

schuldhulpverlening-voor-ondernemersSchuldhulpverlening is een ruim begrip en daaronder vallen een groot aantal diensten. Die diensten zijn erop gericht om u als ondernemer te helpen, uw bedrijf financieel gezond te houden of ervoor te zorgen dat uw bedrijf weer financieel gezond wordt. Voor alle duidelijkheid; schuldhulpverlening is niet hetzelfde als schuldsanering. Schuldsanering is maar één onderdeel van schuldhulp aan ondernemers.

Wanneer heeft u schuldhulpverlening nodig?

Denk daarbij aan onder meer de volgende signalen:

 • Uw zakelijke schulden hopen zich op en er zijn onvoldoende middelen.
 • Er zijn achterstanden bij de betaling van uw privé rekeningen.
 • Uw administratie is niet op orde en u heeft geen mogelijkheden om daarin verbeteringen aan te brengen.
 • Uw belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend en u heeft ambtshalve aanslagen ontvangen.
 • Incassobureaus en deurwaarders zijn kind aan huis.
 • Uw schuldeisers hebben hun geduld verloren en dreigen met het aanvragen van uw faillissement.

Procedure bij schuldhulpverlening

Zodra blijkt dat uw bedrijf in financiële problemen komt en u kunt dat zelf niet meer oplossen, dan is hulp van buitenaf geboden. Specialisten dienen te voorkomen dat u niet in een neerwaartse spiraal terecht komt. In goed onderling overleg dient aan oplossingen gewerkt te worden om onnodige kapitaalvernietiging te vermijden. Daar heeft iedereen baat bij: de schuldeisers, u als ondernemer, uw gezin en de werknemers van uw bedrijf.
Er zal onder meer gekeken worden naar:

 • de rechtsvorm van de onderneming en eventuele aansprakelijkheden
 • de levensvatbaarheid van uw bedrijf
 • de omstandigheden die geleid hebben tot de huidige situatie
 • de fiscale aspecten van de onderneming
 • de privé omstandigheden

Mogelijke stappen

Verificatie schuldpositie door contact te leggen met de schuldeisers en hen te verzoeken om opgaaf te doen van hun vordering en eventuele voorrechten, pandrecht en preferenties. Daaropvolgend kan uitstel van betaling gevraagd worden. Dat creëert rust, nodig voor het opstellen en uitvoeren van een saneringsplan. Dat kan leiden tot een doorstart of een gecontroleerde bedrijfsbeëindiging. Beide trajecten regelen een vrijwillige (buiten de rechter om) schuldhulpverlening en is gericht op het voorkomen van een eventueel faillissement of de wettelijke schuldsanering (WSNP).

Indien echter één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met een minnelijke schikking, dan behoort de aanvraag van een dwangakkoord tot de mogelijkheden. Daarmee worden de schuldeisers via een gerechtelijke uitspraak gedwongen om mee te werken. De rechter beoordeelt of de schuldeiser in redelijk- en billijkheid heeft geweigerd. Indien de minnelijke regeling niet tot stand komt, dan rest de aanvraag van de WSNP Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
 

 
 
Categorie Financieel Advies
 

 
Relevante blogs:

© Multiraedt 2024