Blog Archief

Grote verschillen in compensatie bij verandering pensioenregeling

Als een pensioenregeling veranderd wordt stelt de ondernemingsraad in de regel dat werknemers er niet op achteruit mogen gaan. Op welke wijze wordt gerekend en hoe gecompenseerd wordt blijkt vaak aanleiding tot discussie en grote verschillen. Wij gaan

Nu ook zakelijke crowdfunding mogelijk mét staatsgarantie

Recentelijk heeft ons zakelijk crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl van de overheid toestemming gekregen om via haar platform overbruggingsleningen mét staatsgarantie verstrekken. Het gaat hier om de Verruimde BMKB-C regeling. Deze BMKB-C regeling

© Multiraedt 2022