Blog Archief

Rechter beslist: een pensioenregeling met onvoorwaardelijke indexatie is een wet van Meden en Perzen (=kan niet aan getornd worden).

Door inflatie, die ontstaat door stijgende prijzen, kun je minder kopen voor hetzelfde geld. Om de koopkracht te behouden is in veel pensioenregelingen een indexatiebepaling opgenomen. Hierdoor wordt de uitholling van de pensioenen door deze inflatie

Zakelijke crowdfunding is niet uit de lucht komen vallen

Veranderingen in de bancaire sector gedurende de laatste 20 jaar hebben de deur voor zakelijke crowdfunding wagenwijd opengezet. Over welke veranderingen in de bancaire sector hebben wij het hier? Het straatbeeld in de afgelopen tien jaar is sterk veranderd

© Multiraedt 2022