Conflictbemiddeling

Omschrijving conflictbemiddeling/mediation:

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer partijen, die een geschil hebben dat ze niet (meer) zelf kunnen oplossen, met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Andere voorwaarden om tot bemiddeling te komen zijn onder meer: partijen hebben elkaar nodig, zijn in principe bereid om afspraken te maken, er is een voor beide partijen aanvaardbare bemiddelaar beschikbaar en zij willen hun conflict niet openbaar maken. Vertrouwen en geheimhoudingsplicht zijn hierbij essentieel.

De conflictbemiddelaar/mediator is in deze interventie de specialist, die niet oordeelt, maar helpt om voor beide partijen een passende oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten natuurlijk vertrouwen in hem/haar hebben.

weegschaal jur

Denk aan de volgende soorten van geschillen:

 • samenwerkingsconflicten (collega's of maatschap)
 • conflicten tussen leveranciers en afnemers
 • conflicten tussen werkgevers en werknemers
 • conflicten tussen werkgevers en vakbonden
 • conflicten tussen aandeelhouders en directie
 • andere zakelijke geschillen

Voordelen van conflictbemiddeling:

 • het is een informele procedure
 • alles blijft binnenskamers
 • het is snel en goedkoop
 • creativiteit wordt gestimuleerd
 • schade in de relatiesfeer kan beperkt gehouden worden
 • bij succes zorgt de gezamenlijke oplossing voor een hoge acceptatiegraad

 
Categorie Juridisch Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024