Subsidies

Omschrijving subsidies voor bedrijven en instellingen:

groene energy, subsidies

Subsidies bestaan er op vele terreinen:

  • innovatie
  • energie
  • milieu
  • gezondheidszorg
  • regionale ontwikkeling
  • export

Enkele voorbeelden:

  • Zo is bijvoorbeeld het Innovatiekrediet bestemd voor de ontwikkelingsfase van een technisch nieuw product, proces of nieuwe dienst. Het gaat om projecten waarbij sprake is van aanzienlijke technische risico’s.
  • Een andere belangrijke subsidie-regeling is de zogenaamde WBSO subsidie. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers wil stimuleren om zelf te ontwikkelen en innoveren. Met deze regeling compenseren zij wel 40% tot 60% van de loonkosten die nodig zijn voor onderzoek en ontwikkeling van technisch nieuwe producten of processen.
  • In het kader van de Energie Investeringsaftrek 2012 kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een extra energie investeringsaftrek van 41,5 % van het geïnvesteerde bedrag in energie besparende maatregelen.

 
Categorie Financieel Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024