Fraude en diefstal

Omschrijving fraude en diefstal:

Men spreekt van fraude of oplichting als zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn, bijvoorbeeld door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. De volgende elementen dienen aanwezig te zijn:

 • het gaat om opzettelijk handelen
 • er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven
 • er is het oogmerk economisch voordeel te behalen
 • er is een benadeelde
 • er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen

10345606_l fraude en diefstalDiefstal is een strafrechtelijk delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom.

Diensten die in verband met fraude en diefstal worden aangeboden betreffen onder meer:

 • Onderzoeken naar interne diefstallen
 • Integriteitvraagstukken
 • Antecedenten onderzoek
 • Risico-analyse
 • Preventie (security) adviezen
 • Administratief onderzoek
 • Verzuim- en ziektecontrole
 • Tijdfraude
 • Kredietwaardigheidsonderzoek

 
Categorie Juridisch Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024