Tips voor consistent ondernemerschap

consistentie

In de onderstaande tips voor consistent ondernemerschap en elders op deze website is veel aandacht besteed aan methoden die men moet hanteren en maatregelen die men moet treffen om het ondernemerschap tot een succes te maken. Gewezen is bovendien op een aantal voetangels en klemmen die vermeden moeten worden zoals:

 • Onvoldoende financiering
 • Slechte locatie
 • Ontbreken van een weldoordacht zakenplan
 • Slechte uitvoering
 • Te snelle expansie
 • Onvoldoende marketing
 • Onvermogen zich snel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden
 • Uit de hand lopende overheadkosten
 • Onderschatting van de concurrentie

Naast deze voor de hand liggende oorzaken voor het falen van een onderneming zijn er een aantal redenen te noemen die een minstens net zo groot gevaar vormen voor het welslagen van de onderneming, maar die niet zo bekend zijn. De ondernemer is zich in de regel niet bewust en adviseurs laten na de juiste vragen te stellen.

 1. Zich liever richten op korte termijn winst dan op duurzame vermogensopbouw

  Uiteraard is winstgevendheid een prioriteit voor de onderneming. Dat geldt echter niet als dat ten koste gaat van de lange termijn doelstellingen zoals de continuïteit van de onderneming, waardeopbouw en klantenbehoud. Concessies aan kwaliteit leveren vaak korte termijn winst op, maar onderschat de klant niet. Eenmaal teleurgesteld is hij moeilijk terug te winnen. Het adagium: één slechte recensie doet 12 goeden teniet, is pijnlijk accuraat.

 2. Persoonlijke voorkeuren van de ondernemer doen er niet toe

  De markt heeft behoefte aan goede producten en diensten. Indien de ondernemer daaraan voorbij gaat en er hoofdzakelijk op uit is zijn eigen belangstelling te bevredigen dan ligt falen op de loer. Vooral in de horeca treft men hier veel voorbeelden van aan. De realiteit van de dagelijkse bedrijfsvoering van een bar of restaurant wijkt vaak af van het geïdealiseerde beeld dat men ervan heeft.

 3. Onrust aan het thuisfront

  De ondernemer realiseert het zich vaak niet, maar de huiselijke beslommeringen hebben vaak grote invloed op het functioneren van de ondernemer. Van hem wordt inzet en creativiteit vereist voor het welslagen van de onderneming. Stress en onrust hebben daar een zeer slechte invloed op. Harmonie aan het thuisfront zou tot het zakenplan moeten behoren.

 4. Gekleurde feedback van familie en vrienden

  Het ventileren van zakelijke informatie binnen huiselijke en vriendenkring veroorzaakt vaak reacties die de ondernemer op het verkeerde been kunnen zetten. Eerlijke en objectieve zakelijke adviezen zijn niet mogelijk als men teveel rekening houdt met de gevoelens van de vriend of familielid. Toch valt de ondernemer vaak voor advies het eerste terug op het thuisfront.

 5. Verstoorde werkrelaties

  De ondernemer staat vaak onder grote druk. Ongeduldige afnemers, veeleisende bankmanagers, falende leveranciers, personeelsperikelen etc. Dat laat van zijn sporen achter op het gedrag van de ondernemer. Hij kan prikkelbaar zijn , kortaf met klanten, weinig tactvol met het personeel, kortom onplezierig in de omgang. Het behoeft geen betoog dat slechte relaties de zaak niet ten goede komen. Een ondernemer die niet af en toe in de spiegel kijkt kan op lange termijn niet succesvol zijn.

 6. Geen complete toewijding

  Zakelijke plannen die worden uitgewerkt en uitgevoerd naast een vaste dienstbetrekking of met een baan op de achterhand, hebben in de praktijk een lagere slagingskans. Gaat het mis dan is er altijd plan B. De ondernemer daarentegen die géén plan B heeft loopt eenvoudigweg een stapje harder. Iemand die alle bruggen achter zich verbrand heeft is volledig toegewijd en bereid tot het uiterste te gaan. Overleven is de grootste motivator.

Een ondernemer die zich bewust is van de gevaren die op de loer liggen en bereid op tijd bij te sturen als de omstandigheden dat eisen vergroot de kans op succes aanzienlijk. Indien u over het functioneren van uw onderneming met ons van gedachten wilt wisselen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

Voor meer nuttige tips kunt u terecht op onze Tippagina's en voor interessante artikelen op ons Blog.

 
Categorie Organisatie Advies

© Multiraedt 2024