Blog Archief

De blinde vlek: 3 stappen om fraude eerder te ontdekken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid van de fraudegevallen aan het licht komt door een tip. In 40% van de fraudezaken blijkt de detectie van fraude plaats te vinden via een signaal van bijvoorbeeld een medewerker, leverancier of

Fraudepreventie bij bedrijfsoverdracht: Drie gouden tips

Met de nodige regelmaat zie ik onderzoeken en rechtszaken voorbij komen die samenhangen met de overdracht van bedrijven. Tijdens de wittebroodsweken van de overname is alles koek een ei, maar zodra de dagelijkse werkelijkheid het weer overneemt, gaat

Zijn winkeliers dief van eigen zak?

Winkeliers staan onder zware druk De laatste tijd wordt nogal eens de noodklok geluid voor de detailhandel. Het voortbestaan van vele winkels zou bedreigd worden door veranderd koopgedrag, internet en het bereiken van de grenzen van economische groei

© Multiraedt 2023