Zakelijke specialisten vormen een fuik door gezamenlijke marketingstrategie

Klantenwerving staat centraal

adviesgroep Multiraedt, 1stopshop

Adviesgroep Multiraedt is een uitgebreid samenwerkingsverband
van zakelijke specialisten, dat door het multidisciplinaire karakter
ervan fungeert als een 1-stop-shop voor bedrijf en overheid.

 • Door de handen ineen te slaan wordt klantenwerving op een efficiënte manier aangepakt.
 • Potentiële klanten worden aangetrokken door hen stelselmatig te benaderen met
  interessante content.
 • Hierdoor wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd, die dan weer de basis vormt voor een
  aantrekkelijke zakelijke relatie.
 • De grote hoeveelheid content werkt als een magneet die steeds meer lezers aantrekt.
 • Zo ontstaat er als het ware een fuik waarin getracht wordt lezers te converteren tot klanten.

Hieronder is te zien hoe die content van de zakelijke specialisten verspreid wordt:

zakelijke specialisten en contentverspreiding via Multiraedt

Die content kan bestaan uit:

 • blogs
 • E-Books
 • White Papers
 • Audio&Video-bestanden

Visueel kan dat klantwervingsproces als volgt in beeld worden gebracht:

fuik van Multiraedt

 

Belangstellenden voor toetreding tot de adviesgroep Multiraedt kunnen zich als volgt verder informeren:

zakelijke specialisten en klantenwerving 16225422_sDownload allereerst de brochure voor een uitgebreide toelichting en de deelnemingsvoorwaarden.
Daarnaast staat hieronder nog wat aanvullende informatie:

 
Categorie Marketing Advies
 

© Multiraedt 2024