Veelgestelde vragen over ons samenwerkingsverband

 

  14869081_s samenwerkingsverband Multiraedt, veelgestelde vragen
 • Wie kunnen zich aansluiten?

  Het samenwerkingsverband is ruim opgezet. Een overzicht van vakspecialismen is hier te vinden. Deze opsomming is niet volledig en kan nog verder uitgebreid worden.

 • Kan iedereen zich zomaar aansluiten?

  Samenwerken impliceert elkaar versterken of dat zou in ieder geval de achterliggende doelstelling moeten zijn. Dat betekent dat iedere kandidaat naast een gedegen theoretische achtergrond, tevens ruime ervaring moet hebben opgedaan in de praktijk. Het spreekt voor zich dat deelnemers van onbesproken gedrag zijn en beschikken over gunstige referenties.

 • Hoe onderscheid ik mij van de andere deelnemers?

  Iedere deelnemer kiest voor een exclusieve nichemarkt. Zo'n nichemarkt ontstaat door een vakgebied te koppelen aan één van de 24 marktsegmenten in een bepaalde provincie. Zo kan bijvoorbeeld een fiscalist kiezen voor de specialisatie omzetbelasting en zich richten op het marktsegment Vastgoed en woningbouwcorporaties in de provincie Utrecht.

 • Ik richt mij op meerdere doelgroepen. Waarom moet ik mijzelf beperken door een duidelijk afgebakende nichemarkt te kiezen?

  Daarvoor zijn twee belangrijke redenen:

  1. Een samenwerkingsverband, waarin iedereen elkaar voor de voeten loopt, werkt niet. Onderlinge afbakening van ieders werkterrein is daarom noodzakelijk.
  2. De scherpe afbakening hangt ook samen met onze overtuiging, dat contentmarketing het meest effectief is, wanneer "de ideale klant" zo direct mogelijk wordt aangesproken, rekening houdend met diens specifieke behoeften. Door nichemarkten te creëren wordt dat proces al bijna automatisch gestuurd. Algemene verhalen de wereld insturen is als schieten met hagel en is niet bijzonder effectief. Zie tevens onze E-Books: De Content Marketing Gids en De Klantwervingsgids,
 • Kost de beperking tot één nichemarkt mij geen klanten?

  Het staat iedere deelnemer vrij zich buiten het samenwerkingsverband van Multiraedt op andere manieren te profileren. Multiraedt pretendeert niet de gehele klantwerving van de deelnemers voor zijn rekening te nemen. Dat zou ook niet in verhouding staan tot de geleverde bijdragen. Anderzijds kennen wij de grenzen van onze mogelijkheden nog niet.

 • Kan ik ook meerdere nichemarkten kiezen?

  Dat kan, maar dat betekent tevens een vermenigvuldiging van de bijdragen, zowel financieel als qua content.

 • Hoe ziet mijn online profilering bij Multiraedt eruit?

  Iedere deelnemer begint met het opmaken van een eigen profielpagina. Daar komt allereerst kort en bondig je ondernemerspitch te staan: wie ben je, waar ligt je kracht, wie help je en waarmee? Vervolgens je contactgegevens, werkervaring en referenties. Eventueel kun je daar een persoonlijke presentatievideo aan toevoegen.
  Het verrijken van je profiel doe je met behulp van content: blogs, vlogs, e-books en call to actions. Die verrijking draagt in hoge mate bij aan de je vindbaarheid op het internet. In ons Stappenplan staat ons Compleet Plan beschreven, het naar onze mening meest ideale plan van aanpak.

 • Van mij wordt verwacht dat ik zowel financieel als vakinhoudelijk een bijdrage lever. Wat krijg ik daarvoor terug?

  Datgene wat een deelnemer kan terug verwachten, hangt in grote mate af van hetgeen die deelnemer erin stopt. Wij bevelen aan om per nichemarkt minimaal 6 blogs en/of andere vormen van content per jaar aan te leveren. Zowel de frequentie als de manier waarop de content wordt geconcipieerd en gepresenteerd hebben grote invloed op de effectiviteit.
  Naarmate de content meer inspeelt op de specifieke behoeften van de doelgroep, wordt de kans op respons groter. Een goede "call-to-action" is daarbij cruciaal. ( denk aan een gratis bedrijfsscan, een e-book, bedrijfsfilm etc.) De lezer wordt daarmee uitgenodigd actie te ondernemen, vaak door een download-formulier in te vullen of anderszins de adresgegevens achter te laten. Onze ervaring leert dat daaruit veel vruchtbare contacten ontstaan, die tot opdrachten leiden. Optimaal gebruik van de mogelijkheden die Multiraedt biedt leidt tot vele duizenden lezers van de content. Daarnaast levert bijvoorbeeld een aantrekkelijk E-Book al gauw 200 tot 300 downloads per jaar op.

 • Moet ik zelf mijn blogs schrijven?

  Nee, dat is niet vereist. Niet iedereen heeft daar tijd voor. Je kunt bijvoorbeeld ook gebruik maken van onze speciale blogservice. Voel je je onzeker over het zelf schrijven van blogs, dan kun je gebruik maken van onze kennis en ervaring, die wij hebben verwerkt in onze blogcursus.

 • Is er nog een andere manier om het resultaat van mijn marketinginspanningen te meten?

  Iedere deelnemer heeft een dashboard, waarop te zien is, hoe vaak de blogs bekeken worden, hoe vaak er wordt geklikt op de profielpagina van die deelnemers en hoe vaak er vanaf die profielpagina wordt doorgeklikt naar diens website. Een regelmatige blogger kan rekenen op tienduizenden views per maand, honderden bezoekers op de profielpagina en tientallen "doorklikkers" naar de eigen website.

 • Kan ik de blogs die ik bij jullie heb aangemaakt ook voor mijn eigen website gebruiken?

  Ja en nee, het is niet verstandig om die blogs 1 op 1 door te zetten naar je eigen website. De zoekmachines houden niet van content die veelvuldig wordt "hergebruikt". Wel kun je de blogs voorzien van een andere titel en een beetje aanpassen. Dan is er al gauw weer sprake van unieke content, die je wel op je eigen site kunt plaatsen. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook; blogs van je eigen website, kun je met de nodige aanpassingen doorzetten naar de Multiraedt site.

 • Kan ik mijn doelgroep wel bereiken?

  Er zijn 4 manieren om via Multiraedt een specifieke doelgroep te bereiken:

  1. Via de zoekmachines: de titels van blogs, e-books en andere call to actions anticiperen idealiter op het zoekgedrag van mensen uit de doelgroep. Is er behoefte aan een bepaalde dienstverlening, dan zullen mensen meestal een zoekwoord of combinatie van zoekwoorden in de vorm van een vraag in de browser van hun zoekmachine intoetsen. Sluit die zoekopdracht goed aan bij een titel van een blog e.d., dan is er een match. Deelnemers kunnen zo hun content "sturen" in de richting van hun doelgroep.
  2. Via de verspreiding van onze nieuwsbrieven. Abonnees op onze nieuwsbrieven zijn verbonden aan praktisch alle doelgroepen.
  3. Via de verspreiding van ieders content onder onze vele Twitter volgers. Met ruim 240.000 volgers is Multiraedt zeer breed gepositioneerd.
  4. Door kruisbestuiving: websitebezoekers bekijken in de regel meer dan 1 pagina. Dat is de kracht van een groot netwerk. Hoe meer deelnemers, des te meer content, des te groter het websitebezoek,des te meer kruisbestuiving.
 • Wat kan ik zelf nog doen om mijn blogs te promoten?

  Je kunt de blogs via je eigen accounts bij LinkedIn en Facebook verspreiden. Bovendien kun je de blogs gebruiken als start voor discussies in LinkedIn groepen, zoals onze eigen groep "Het platform voor zakelijke specialisten." Je kunt je maximaal bij 50 van dergelijke LinkedIn groepen aansluiten.

 • Komt mijn eigen identiteit niet in het gedrang?

  Deelname aan Multiraedt betekent niet dat men het eigen bedrijf aan de kant schuift. De adviesgroep Multiraedt biedt zich weliswaar aan als een 1-stop-shop voor bedrijf en overheid, maar de diensten worden geleverd door de individuele deelnemers. Dezen staan met naam en toenaam vermeld met een eigen profielpagina en op het overzicht van specialisten.

 • Er zitten meerdere specialisten met hetzelfde vakgebied op het platform. Zijn dat geen concurrenten van elkaar?

  Misschien wel één van de sterkste punten van de Multiraedt aanpak is de dominante marktprofilering. Doordat meerdere specialisten (collega's) via Multiraedt op hun vakgebied publiceren, wordt de magneetwerking van de Multiraedt website steeds sterker. Daar kunnen al die duizenden specialisten (concurrenten), die niet zijn aangesloten bij Multiraedt, nooit tegen op. Zie de volgende infographic voor een grafische rechtvaardiging: Multiraedt bundelt de krachten van zakelijke bloggers

 • Wat doet Multiraedt voor mij?

  • Zorgen voor zoveel mogelijk websitebezoekers (SEO, backlinks,snelle website).
  • Opzetten van distributiekanalen als Twitter( zie: overzicht) en een nieuwsbrievensysteem ter verspreiding van de aangeleverde content. Wij zorgen voor de verspreiding van jouw content via die kanalen. Daar hoef jezelf dus niets voor te doen.
  • Bevorderen van de verspreiding van ieders content aan elkaars netwerken t.b.v. maximale hefboom.
  • Advisering bij de vervaardiging van de content (opzet, logische opbouw, zoekmachinevriendelijkheid etc), selectie van de juiste nichemarkt en definiëring van de waardepropositie.
  • Kwaliteitscontrole op de aangeleverde content.
  • Coördinatie van klantverzoeken.
  • Naast de profielpagina van elke deelnemer zijn extra landingspagina's mogelijk voor call-to-actions" (bv e-books).
  • Organiseren van persoonlijke videopresentaties ter verrijking van het profiel.
  • Organisatie van workshops en andere evenementen bij voldoende belangstelling onder de deelnemers.
  • Het uitbouwen van de organisatie tot een echt netwerk t.b.v. kruisbestuiving en informatie-uitwisseling.
  • Het realiseren van besparingen voor deelnemers via gezamenlijke inkoop. Denk o.m. aan onze collectieve verzekeringen.
  • Het leggen van contacten met samenwerkingsverbanden uit andere marktsegmenten.
 • Bloggen of Google Adwords?

  Vooral voor de zakelijke dienstverleners vormt het bloggen een goedkoop alternatief. Op de lange termijn levert het inzetten van blogs duurzamere resultaten op. Het kost tijd om een strategisch blogplan te maken en op te zetten, maar je blijft van de (tijds)investering veel langer de vruchten plukken!
   
  bloggen versus Google adwords

 •  

 • Bloggen of netwerken?

  Hieronder een duidelijke vergelijking uit de praktijk, waarbij bloggen via Multiraedt vergeleken wordt met betaald netwerken via een bekende netwerkorganisatie.
   
  bloggen of netwerken
   

 • Zie voor meer informatie ook:

 • onze uitgebreide brochure

© Multiraedt 2019