Pensioentoezeggingen op de tocht

pensioenfondsenDe meeste gepensioneerden willen gewoon een pensioen dat hen is toegezegd. Zonder kleine lettertjes die bepalen dat het pensioeninkomen ook (fors) kan tegenvallen. Zeker werknemers met een relatief lager inkomen kunnen ook helemaal geen risico’s lopen met hun pensioeninkomen. Zij hebben dit gewoon nodig.

Al tientallen jaren modderen de overheid en de pensioenfondsen aan, waarbij gepensioneerden de dupe zijn. De lobby van de pensioenfondsen (SER en Pensioenfederatie) doet het goed in Den Haag. De gepensioneerden betalen hiervoor de prijs in de vorm van een lager pensioen dan hen beloofd is.

 

Pensioenstelsel op de schop

De Staatssecretaris, mevrouw Kleinsma, heeft aangekondigd dat het pensioenstelsel op de schop gaat. De Pensioenfondsen, de verzekeraars, de adviseurs en de SER hebben adviezen gegeven en eigenlijk willen zij in grote lijnen vooral houden wat zij hebben. Als je de plannen leest wordt het allemaal alleen nog maar veel moeilijker (dus duurder en meer toezicht) en niet uit te leggen aan de gepensioneerden die mogelijk niet het pensioen krijgen wat zij hebben verwacht. Wel beleggingsrisico’s lopen en een deel van jouw opbrengst sparen en delen met anderen als de resultaten onverhoopt tegenvallen.

Breng de kosten van de pensioenuitvoering omlaag

Pensioen is uitgesteld loon en hiermee moeten we heel zorgvuldig omgaan (pensioenfondsen, Sociale Partners en verzekeraars willen vooral “hun marktaandeel” houden).

Een hele grote stap naar een eerlijker pensioen (werknemer krijgt wat is beloofd) kan gezet worden door fors te snijden in de kosten van de pensioenuitvoering. De kosten van de pensioenfondsen en verzekeraars dus.

Pensioenfondsen houden jaarlijks meer dan € 7 miljard aan kosten in op de pensioenen van de werknemers. Zij drukken dit uit als % van het voor de pensioendeelnemers bij elkaar gespaarde bedrag uit (€ 1.300 miljard) en dan lijkt het mee te vallen. Maar dit is natuurlijk niet zo. Zou dit geld (jaarlijks) worden toegevoegd aan het pensioenvermogen, dan kunnen de gemaakte afspraken wel nagekomen worden. Ik vraag mij vaak af wie (de pensioenfondsen) het voor wie (de gepensioneerden of henzelf) doen.

Onnodig veel overlap in de uitvoeringskosten

Omdat het zo gecompliceerd is gemaakt en naar het zich laat aanzien nog moeilijker gaat worden, zullen de uitvoeringskosten verder stijgen (toezicht en aanhouden extra vermogen). Dit geld wordt dus niet voor pensioen gebruikt.

De bijna 100 fondsen voeren ongeveer gelijke pensioenregeling uit (middelloon met indexatie als er middelen zijn, partnerpensioen 70% van ouderdomspensioen). Het percentage jaarlijkse pensioenopbouw en de franchise zijn per bedrijfstak vaak net ietsje anders.

De kosten om deze ongeveer gelijke pensioenregelingen uit te voeren (de grote gebouwen, de mensen, de administratie etc.) kost ongeveer € 1 miljard. Begrijpelijk dat de pensioenfondsbestuurders in de lobby dit bedrag graag willen houden.

De kosten om het geld te beheren zijn ca € 6 miljard. Hierin zitten ook de enorme bonussen voor de vermogensbeheerders. Dit zijn de hele slimme adviseurs die ervoor zorgen dat je jaarlijks ongeveer evenveel rendement behaalt als je “gewoon” de beursindexen volgt (en hierdoor bijna geen kosten hebt).

Uitvoeringskosten AOW en ANW zijn 1/70 van die van de pensioenfondsen!

Als we dit in het perspectief plaatsen van de uitvoeringskosten van de Aow en de Anw (jaarlijkse uitkering € 34 miljard per jaar) zijn deze ongeveer € 100 miljoen. Veel geld, maar wel 1/70 van de kosten van de pensioenfondsen.

Ik vraag mij dan ook ernstig af waarom we zoveel pensioenfondsen hebben? Waarom niet een paar  veel grotere pensioenfondsen die maar 1 regeling aanbieden? Werkgevers en werknemers (Ondernemingsraden) kunnen dan bepalen bij welke regeling zij zich aansluiten (welke past het best bij ons bedrijf en onze werknemers?) of stappen naar een particuliere uitvoerder als zij dit met elkaar overeenkomen. Maar beter nog, waarom verhogen we de AOW niet en maken we deze niet inkomensafhankelijk tot een aanzienlijk hoger bedrag (zoals in Duitsland) en gaan we deze op dezelfde manier financieren? De uitvoeringskosten gaan dan fors omlaag, zodat je voor hetzelfde (het beloofde) pensioen veel minder geld nodig hebt. Het geld dat vrijvalt kan gebruikt worden in de Nederlandse economie in plaats van beleggingen in allerlei bedrijven waar gepensioneerden niks aan hebben en die alleen voor de aandeelhouders aan het werk zijn.

 

De overheid profiteert nu enorm van de lage rente, maar de gepensioneerden zijn hiervan de dupe. Het geld dat de overheid nu verdient met de kunstmatig lage rente stelt haar echter wel in staat haar AOW-verplichtingen na te komen. Eenzelfde effect kunnen de pensioenfondsen bewerkstelligen door fors te snijden in de hoge uitvoeringskosten van het pensioen. Dat zou het vertrouwen herstellen dat er netjes wordt nagekomen wat is afgesproken.

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies