Over zakelijke blogs raak ik maar niet uitgepraat. Hoe langer ik ermee bezig ben, des te enthousiaster word ik. De multi-functionaliteit en veelzijdigheid blijven mij boeien. Velen met mij hebben dit natuurlijk ook al lang ervaren en voor hen daar is deze blog niet zozeer bedoeld. Wel voor al die anderen die nog twijfelen en niet overtuigd zijn van het nut om te bloggen. Het vergt immers tijd en/of geld en de beloning voor het werk ligt vaak wat verder in de toekomst.

Zakelijk blogs worden vooral ingezet op het gebied van klantenwerving

Het nut van zakelijke blogs kan het makkelijkst aangetoond worden als het meetbaar is of beter nog, als het leidt tot conversie. Daarmee kom je vooral op de functie van klantwerving en klantbehoud bij het bloggen. Uit het onderstaande overzicht van marketingtechnieken die bij B2B ingezet kunnen worden, kun je afleiden dat er een belangrijke rol is weggelegd voor blogs. Op meerdere plekken van het kooptraject zijn blogs inzetbaar.
 

 
Die klanten wervende inzetbaarheid van de blogs kan meerdere doelen dienen. Het bevorderen van websitebezoek (A), het overbrengen van een zakelijke boodschap (B) en het opbouwen van de reputatie als expert (C).

A: bevorderen van het websitebezoek:

blogspiraal
Een website waarvan de zoekmachinevriendelijkheid is geoptimaliseerd trekt op eigen kracht al flink wat bezoekers. Het aantal bezoekers kun je nog enorm verhogen door op die website relevante blogs te publiceren. Met relevante blogs bedoel ik blogs die voortborduren op de waardepropositie die je al op je website geëtaleerd hebt. Daarmee breid je het aantal zoekwoorden en zoekwoordcombinaties, waarop jouw doelgroep je kan vinden, aanzienlijk uit. Kwalitatieve blogs zorgen er ook voor dat de ranking van je website wordt verhoogd en dat leidt ook weer tot meer bezoekers.

Twee belangrijke tips:

 1. Door de blogs via links onderling aan elkaar te koppelen creëer je een soort kenniscluster op het internet. Dat wordt op prijs gesteld door de zoekmachines en weer beloond. Jouw cluster wordt met voorrang bekeken als mogelijk zoekresultaat voor zoekopdrachten.
 2. Om te voorkomen dat oude blogs langzaam in de vergetelheid verdwijnen is het heel goed om ze af en toe op te frissen. Daardoor blijft de content "zoekmachinetechnisch" vers en blijven die blogs bijdragen aan het websitebezoek.

 
Er zijn twee belangrijke factoren waar je als blogger rekening mee moet houden:

 1. Het vertragingseffect:
  Het duurt een tijdje voordat je blogs echt opgemerkt worden door de zoekmachines. Meestal worden je blogs wel snel geïndexeerd door de crawlers van de zoekmachines, maar dat wil nog niet zeggen dat het websitebezoek gelijk omhoog schiet. Dat gaat in het begin zeer geleidelijk tot het punt dat de algoritmes van de zoekmachines jouw blogs (of de cluster ervan!) zien als de uitgelezen mogelijk op zoekopdrachten te vervullen. Op dat moment begint het webbezoek exponentieel te groeien. (zie hockeystick grafiek hiernaast)
 2. Het cumulatieve effect:
  Een ander belangrijk aspect van het bloggen is het cumulatieve effect ervan. Vaak wordt onderschat hoe lang blogs doorwerken en positief blijven bijdragen aan het websitebezoek. Als ik Google Analytics raadpleeg, ben ik steeds weer verbaasd over het aantal bezoekers dat via oude blogs bij onze website binnenkomt. Onze eerste blogs dateren uit 2011 en helpen ons nog steeds.

 
Bloggen is een kwestie van volhouden. Lukt je dat, dan ga je in toenemende mate profiteren van je inspanningen. Dan blijkt ook dat bloggen, afgezet tegen andere marketingtechnieken, plotseling zeer efficiënt en lonend is. Niet voor niets wordt voor bloggen in reclamebudgetten steeds meer ruimte vrijgemaakt.

B: overbrengen van de zakelijke boodschap:

Je kunt blogs gebruiken om op een sympathieke manier je waardepropositie onder de aandacht van je doelgroep te brengen. Stap voor stap win je zo het vertrouwen door het verstrekken van informatie, die boeiend en behulpzaam is. Je kunt de blogs op verschillende manieren voorzien van zogenaamde calls to action, waarmee je de lezer uitnodigt zich te abonneren op je nieuwsbrief, een whitepaper of e-book te downloaden, zich in te schrijven voor een gratis webinar of een andere vrijblijvende actie. Dit is natuurlijk ook een prachtige manier om de effectiviteit van je blogs zeer concreet te meten.

C: opbouwen van de reputatie als expert:

autoriteitspositie

De autoriteitspiramide

In een vrije economie wordt de waarde van een product of dienst bepaald door de markt. Vraag en aanbod worden tegen elkaar uitgespeeld en er komt een prijs tot stand. Bij schaarste gaat zo bijvoorbeeld de prijs omhoog. De echte experts zijn schaars en liggen goed in de markt. Zij hoeven zich niet al teveel zorgen te maken over hun carrière.

Hoe bereik je nu die expert status? Je hebt een goede opleiding genoten, ervaring opgedaan in de praktijk, maar waarin onderscheid jij je nu van al die anderen die hetzelfde pad bewandeld hebben? Jouw expertise en die van hun zijn slechts in kleine kring bekend. Daar kun jij echter verandering in brengen door jezelf online professioneel profileren via het schrijven van blogs op jouw vakgebied.

Je verrijkt daarmee je professionele profiel door er via publicaties veel meer diepgang en transparantie aan te geven.

Managers die overwegen jou in te huren, schakelen tegenwoordig bijna altijd ook de zoekmachines in om jouw achtergrond te checken. De door jou geschreven blogs vormen een tastbaarder bewijs van jouw mogelijkheden en ervaring. Managers hebben zo wat meer rugdekking en kunnen hun beslissing zo makkelijker rechtvaardigen. Ten opzichte van kandidaten met minder uitgesproken profilering heb je een flinke voorsprong.

Andere voorbeelden van de veelzijdigheid en multifunctionaliteit van zakelijke blogs

Hier praten wij over het nut van bloggen dat niet zo makkelijk via metingen is aan te geven. Denk daarbij aan bloggen:

 • ter verfijning van de waardepropositie en aanscherpen van je pitch
  Je waardepropositie kort en bondig kunnen overbrengen aan een mogelijke klant is niet altijd even gemakkelijk. Als je uitgaat van je eigen kennis op jouw vakgebied, loop je de kans dat die ander jouw verhaal niet goed kan plaatsen. Je moet je kunnen inleven in de belevingswereld van je klant, wat speelt daar en waar zit die klant op te wachten.

  Regelmatig bloggen met voldoende inlevingsvermogen geeft je inzicht in de behoeften van je klant. Die kennis is nodig om de juiste pitch te ontwikkelen, een pitch die resoneert bij je klant. Dat kan uiteraard het verschil maken bij het verkrijgen van de opdracht of baan.

 • als ideeëngenerator:
  Bloggen is een stevige mentale exercitie. Je onderzoekt allerlei invalshoeken om je verhaal goed over te brengen. Je denkt na over je vakgebied en de toepassingen in de praktijk die je ervaren hebt. Het kan bijna niet anders of je begint ook andere verbanden te zien en oplossingen waaraan je nog niet gedacht hebt. Fouten die je gemaakt hebt vormen wellicht nog de beste stimulans om het de volgende keer anders te doen. Rustig zittend achter je bureau is er tijd voor het ontwikkelen van nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.
 • als leerschool:
  Door te bloggen actualiseer je bijna automatisch je kennis op je vakgebied. Al zoekend naar onderwerpen kom je in aanraking met vakstudies, maar ook met publicaties van je concurrenten. Dat verbreedt je blik, brengt nieuwe inzichten en vormt een meetlat waartegen jij jouw kennis en ervaring kunt afzetten. Bloggen vormt zo een gestructureerde manier om je concurrentiepositie gestaag te verstevigen. Een geruststellende gedachte!
 • ter bevordering van teamwork en verbondenheid
  Bij wat grotere organisatie bestaat er vanzelfsprekend een bepaalde taakverdeling. Die strekt zich eventueel ook uit tot het verzorgen van de content. Met behulp van een blogkalender kan een team van bloggers onderling het werk verdelen. Dat vergt een goede blogstrategie en nauwe samenwerking. Samen zullen de bloggers zich moeten verdiepen in de sterke punten van de organisatie en de behoeften van de klant.

Aan succesvol zakelijk bloggen ligt een goed doordachte strategie ten grondslag

Gezien de veelzijdigheid en multifunctionaliteit van zakelijke blogs, verdient het aanbeveling om eerst een goed plan van aanpak op te stellen. Belangrijke vragen zullen daarbij moeten beantwoord. Wat is mijn waardepropositie precies, voor wie is die bedoeld, welke distributiekanalen zet ik in en wat zijn mijn doelstellingen?

Zonder een coherent plan is het moeilijker om te profiteren van de vele voordelen van het zakelijk bloggen. Je moet het ook zien als noodzakelijke leidraad die zorgt voor een stukje discipline en focus bij het bloggen. Je toets de resultaten aan je doelstellingen, je stuurt eventueel bij en je werkt gestaag aan een alsmaar groter wordende online aanwezigheid. Als je daarentegen niet planmatig te werk gaat, dan is de kans groot dat er al gauw de klad in komt en neemt de waan van de dag de regie weer van je over.

Wij helpen onze deelnemers dan ook graag bij het opstellen van een goed plan en springen eventueel bij in de uitvoering daarvan. Wij zien graag dat de enorme potentie van het zakelijk bloggen volledig benut wordt.

 
 
 
Aanverwante blogs:

 
Categorie:Marketing Advies