stakeholders van MKB bedrijven
 
Een bedrijf zonder netwerk is ondenkbaar en onbestaanbaar. Zowel mens als bedrijf maken onderdeel uit van omvangrijke online en offline netwerken. Ons succes is er zeer nauw mee verbonden. In goede tijden kunnen wij er sneller door groeien en in slechten kunnen wij erop terugvallen. Zo heeft de coronacrisis een explosie van gemeenschapskracht teweeggebracht. Zowel op lokaal en nationaal niveau zijn er talloze initiatieven op gang gekomen om de crisis te bestrijden en elkaar te helpen.

Grote emblematische bedrijven als KLM hebben directe steun ontvangen van de overheid, terwijl MKB-bedrijven en ZZP'ers op een meer geconditioneerde manier voorlopig geholpen zijn. Op lokaal niveau, in kleine gemeentes en buurten hebben betrokkenen veel gedaan om zwaar getroffen ondernemers te helpen.

In crisistijd beseft iedereen zich zeer goed dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn, dat wij allemaal onderdeel uitmaken van uitgebreide netwerken. Gaat het niet goed met een deel daarvan, dan raakt ons dat allemaal. In goede tijden daarentegen profiteren wij extra van die netwerken.

Zoals Churchill zei:"never let a good crisis go to waste" oftewel, hoe kunnen wij die gemeenschapskracht na de crisis vasthouden? En meer specifiek, wat voor rol kan zakelijke crowdfunding daarbij spelen?

Verstevigen van netwerken

Speciaal door deze coronacrisis is ons weer duidelijk, dat wij onderdeel uitmaken van een grote gemeenschap. Nu was de virale boodschap uiteraard niet zo leuk, maar in normale tijden kunnen wij elkaar infecteren met enthousiasme en positiviteit. Goede netwerken zijn daarbij essentieel.

Het is zeker niet altijd makkelijk om tijd vrij te maken voor het netwerken. Wij zijn gefocust op ons werk en vooral op de klant, die nou eenmaal altijd centraal staat. Maar zoals je in de bovenstaande afbeelding kunt zien, zijn wij betrokken bij talloze mensen en netwerken. Ook bedrijven staan niet alleen natuurlijk. Zij zijn verweven met hun omgeving en werken aan dat ecosysteem zou onderdeel moeten zijn van een planmatige aanpak.

Vrienden maken als je ze niet nodig hebt, gaat trouwens veel makkelijker. Netwerken uit noodzaak stuit vaak op weerstand.

Ondersteunen van onze eigen bedrijven

Of wij het ons steeds beseffen of niet, onze MKB bedrijven maken een belangrijk onderdeel uit van onze netwerken. Hun wel en wee beïnvloedt ons ook. MKB bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en leveren producten of diensten die wij nodig hebben. Ook als zij alleen exporteren, dragen zij veel bij aan onze welvaart.

Indien wij onze bedrijven helpen, helpen wij dus ook onszelf. Dat kan indirect door hun producten en diensten af te nemen, maar ook direct door hen te financieren. Naast overwegingen van algemeen belang, zijn er zeker goede persoonlijke overwegingen om te beleggen in MKB bedrijven:

  • het is een uitstekende manier om passief inkomen te creëren.
  • het kan helpen om je pensioen aan te vullen
  • het geeft een goed rendement op je spaargeld, zeker bij de huidige lage rentestand.
  • collega MKB bedrijven kunnen het bovendien zien als het stimuleren van de lokale economie, waar zijn ook direct van profiteren.
  • of collega MKB bedrijven zien hun financiële steun als voorloper op nauwere samenwerking.

Hoe kunnen crowdfunding platforms daarbij helpen?

Een crowdfunding platform als Geldvoorelkaar.nl vormt op zichzelf een enorm netwerk van beleggers en bedrijven. Een bedrijf dat aanklopt bij een crowdfunding platform voor financiering, weet dat daarmee heel veel marktbereik wordt verkregen. Crowdfunding platforms zorgen voor interconnectie, omdat zij netwerken koppelen en met elkaar laten communiceren.

Dit marketing aspect en de soepelheid van het kredietverstrekking proces zijn belangrijke onderscheidende factoren. Bedrijven zijn zo los van de bank, met hun centrale besluitvorming, en worden rechtstreeks in contact gebracht met grote groepen beleggers/stakeholders.

Bovendien fungeert ons crowfunding platform als een 1 stopshop. In ons netwerk bevinden zich samenwerkende partners die naast crowdfunding ook kunnen zorgen voor een aangepaste financieringsmix. Dat gebeurt bijvoorbeeld als crowdfunding als een overbruggingskrediet wordt gebruikt of crowdfunding combineren met andere financieringsvormen.

Deze netwerkfunctie van crowdfunding platforms zorgt er zo voor dat beleggers in stakeholders van lokale MKB bedrijven kunnen worden getransformeerd. Die betrokkenheid zorgt voor dialoog en begrip. Dat neemt obstakels weg en kan de weg openen naar creatieve oplossingen waar nodig. Daarmee wordt sterk bijgedragen aan de duurzaamheid van onze gemeenschap. Een win-win propositie voor beleggers en bedrijven!