De groei van zakelijke crowdfunding gedurende de afgelopen 10 jaar is spectaculair geweest. Ons eigen platform Geldvoorelkaar.nl heeft recentelijk zelfs de mijlpaal van € 250 miljoen via ons geïnvesteerd vermogen bereikt. Update per 28-10-2022 (nog geen 2 jaar later): inmiddels zitten wij op ruim € 458 miljoen aan geïnvesteerd vermogen verdeeld over 2162 succesvolle campagnes!

Bovendien ziet het ernaar uit dat die positieve trend zich in de toekomst onverminderd zal voortzetten. Sterker nog, het zou mij niet verbazen als die groei nog verder zou versnellen. Dat heeft allemaal te maken met het steeds breder wordende draagvlak voor crowdfunding. De beleggersgemeenschap, het bedrijfsleven, maar ook de overheid hebben zakelijke crowdfunding inmiddels volledig geaccepteerd.

Europese harmonisatie van de regelgeving, die in 2022 van kracht wordt en wellicht de implementatie van op blockchain opgeslagen financiële producten (security tokens) , zullen het bereik en verhandelbaarheid van beleggingsproducten nog veel verder vergroten. Stel je voor, één enorme Europese markt voor beleggingen in Europese MKB bedrijven en vastgoed.

In dit blog wil ik graag de acceptatie door het bedrijfsleven toelichten. Hoe komt het dat MKB bedrijven steeds meer gebruik maken van zakelijke crowdfunding voor de financiering van hun projecten?
 

Crowdfunding platform als meedenkende en meevoelende financieringspartner

Wie kan MKB bedrijven beter adviseren dan degenen die verantwoordelijk zijn voor het succes van hun eigen bedrijf? Het opstarten en uitbouwen van een professioneel crowdfunding platform is niet zoveel anders als dat van andere bedrijven. Ons crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl heeft de gebruikelijke fases doorlopen:

  • De opstartfase: het vinden van het gat in de markt en jouw oplossing daarvoor, het uitwerken van een realistisch zakenplan, het bepalen van de financieringsbehoefte, het zoeken van stakeholders, de praktische uitwerking (website & software, huisvesting & personeel, marketing), aanvragen van de vergunning en ontheffing AFM, zorgen voor het keurmerk Erkend MKB Financier, aanpassen en bijsturen etc etc.
  • De consolidatiefase: het bedrijf streeft ernaar om de behaalde resultaten te continueren en de risico's te beheersen. De aandacht komt meer te liggen op de interne organisatie en op de verbetering en controle van de bestaande situatie. Er moet gedelegeerd worden. Er is behoefte aan meer overleg. Er is behoefte aan meer managementinformatie. Taken worden bij de ondernemer weggehaald, het team wordt uitgebreid. Besluitvorming zou in bepaalde gevallen formeler moeten plaatsvinden. Standaardisering van processen en uniformering van handelen ter vergroting van de efficiëntie. Vergroting van de transparantie door de introductie van een dashboard waarop investeerders hun beleggingen makkelijk kunnen monitoren.
  • De expansiefase: Er worden steeds meer strategische allianties tot stand gebracht (met accountants, financierings-specialisten,  franchiseorganisaties, institutionele beleggers, de overheid etc.) Nog meer management taken delegeren en anticiperen op marktkansen. Voorbereiden op nieuwe producten en onderzoeken van nieuwe markten (mogelijk gemaakt door harmonisering van Europese regelgeving). Regelmatig updaten van de website voor nog grotere gebruikersvriendelijkheid en transparantie. Nog meer aandacht voor de groeiende crowdfund community.

In 2011 zijn wij live gegaan als eerste crowdfunding platform in Nederland met als missie de financierbaarheid van (MKB) Nederland te verbeteren. Dat leverde onder meer de volgende awards op: Erkend Marktleider Crowdfunding 2019 en Grootste Platform 2018. Daar zijn wij natuurlijk trots op, maar wij willen hiermee in dit verband aangeven, dat wij weten wat ondernemen inhoudt. Wij kunnen meepraten met MKB ondernemers op basis van praktische ervaring. Dat missen ondernemers vaak wanneer zij met banken praten. Kredietverlening is daar gecentraliseerd en onpersoonlijk geworden. De klankbordfunctie is bij de banken komen te vervallen.

Steeds meer MKB 'ers zetten crowdfunding in

Inmiddels hebben duizenden MKB 'ers crowdfunding ingezet voor de financiering van hun bedrijven. Zij zien crowdfunding platforms als waardevolle gesprekpartners, die snel kunnen schakelen en die begrijpen wat er in ondernemingen speelt. Ook zien zij dat via hen crowdfunding soepel kan worden gecombineerd met andere financieringsvormen. Er wordt altijd gezorgd voor maatwerk financieringsoplossingen. Daarbij worden desgewenst partners ingezet zoals Credion en institutionele investeerders.

Daarnaast merken zij dat het crowdfunding proces zorgt voor zichtbaarheid bij duizenden investeerders en potentiële klanten. Marketingtechnisch is dat natuurlijk zeer interessant. Veel investeerders worden zelfs echte ambassadeurs van hun bedrijf en raken betrokken bij de onderneming. Financieren met crowdfunding is daarmee meer dan alleen maar geld ophalen. Er ontstaat een wisselwerking met de crowdfund community. Feedback vanuit die community is waardevol voor de ondernemer.

Als alternatieve financieringsvorm heeft crowdfunding zich definitief bewezen en past goed bij deze tijd waar brede online aanwezigheid transparante beleggingen prachtig faciliteert.