Blog Archief

Kernenergie nu de gebeten hond

Zoals verwacht heeft de kernenergieramp in Japan weer geleid tot de gebruikelijke "Pavlov-reactie" onder politici. In hun haast stemmenverlies aan "groenere" concurrenten te voorkomen, zijn er plotseling allerlei maatregelen aangekondigd, variërend van

Ommekeer in de financiële markten nabij?

In 2009 voltrok zich de grootste beurskrach sinds 1933. Daarna zijn de financiële markten echter binnen twee jaar zowat weer verdubbeld. Die razendsnelle stijging betekende een verbreking van een 72 jaar oud record. Recente enquêtes in Amerika onder

Tweespalt binnen Euroland nu vermeden?

Na een korte onderbreking, veroorzaakt door de gebeurtenissen in de arabische wereld, is de schuldencrisis in Euroland inmiddels weer voorpaginanieuws. Voor landen, die er niet goed voorstaan, fungeert de kapitaalmarkt als scherprechter door steeds hogere

Uitgaande versus binnenkomende marketing

Wat wordt hieronder verstaan? Met uitgaande (outbound) marketing worden reclame-uitingen bedoeld, zoals telemarketing, direct mail, emails, advertenties,tv-en radio spotjes, die zich ongevraagd aan de mensen opdringen. Daarentegen is binnenkomende (inbound)

Transformerende technologieën

Volgens Joseph Schumpeter , een belangrijk econoom uit de vorige eeuw, ontleent de economie haar dynamiek vooral aan innovaties. Deze vernieuwingen verstoren echter de geleidelijke ontwikkeling van de economie, doordat zij vaak op slag complete industrieën

Lange termijn visies onontbeerlijk

In Tips voor consistent ondernemerschap wordt gewezen op het gevaar alleen oog te hebben voor korte termijn voordelen, zonder rekening te houden met de continuïteit van de onderneming op lange termijn. Dat lijkt een voor de hand liggend advies, maar

© Multiraedt 2022