Blog Archief

Forse verlaging partnerpensioen na ziekte kan toch niet de bedoeling zijn!

Hiermee vragen wij aandacht voor de volgende onplezierige situatie inzake partnerpensioen waaraan de Ondernemingsraad in samenwerking met HR/personeelszaken wat kan doen. Wellicht moet doen. Wat is er aan de hand? Het partnerpensioen wordt meestal afgeleid

Uitspraak Pensioenfonds Reisbranche inzake eigendomsrecht en korten aanspraken

Op 6 juli 2023 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak vanwege de vordering dat het pensioenfonds voor werknemers in de reisbranche (Reiswerk) onrechtmatig zou hebben gehandeld bij het verlagen van de pensioenen van deelnemers vanwege de overgang naar

© Multiraedt 2024