Belastingen: vennootschapsbelasting

Omschrijving vennootschapsbelasting:

vennootschapsbelastingVennootschapsbelasting is een directe belasting op inkomen dat in Nederland gevestigde en bepaalde niet in Nederland gevestigde "lichamen" genieten. Economisch kan de belasting worden gezien als een inkomensbelasting voor rechtspersonen. Natuurlijke personen vallen niet onder deze belasting.

Als u derhalve een bv, nv of coöperatie heeft, dan betaalt u vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor stichtingen en verenigingen met een onderneming. Een voorwaarde voor de Belastingdienst is of deze onderneming een winstoogmerk heeft.

Typische problemen waarvoor de hulp van deskundigen wordt ingeroepen, doen zich voor bij de positie van de DGA (directeur groot aandeelhouder), onttrekkingen, de toepassing van de deelnemingsvrijstelling, bij fusies en overnames, het opzetten van pensioen bv's, verliescompensatie etc.

 

 
Categorie Financieel Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024