Opvolgingsproblematiek

De aard van de opvolgingsproblemen

Men kan onderscheid maken tussen acute opvolgingsproblemen, welke ontstaan door overlijden, ziekte en diepgaande onenigheid , en opvolgingsproblemen die ontstaan in geval van pensionering en verkoop. De eersten vergen een directe oplossing, waarbij te denken valt te aan het aanstellen van een interim manager, terwijl de problemen van de andere categorie een rustige planmatige aanpak toestaan.

Aandachtspunten bij opvolgingsproblematiek

  • Fiscaliteit
  • Erfrecht
  • Financiering
  • Herstructurering
  • Management ondersteuning
  • Waardebepaling van het bedrijf

Deze punten geven aan dat een acute of gewenste opvolging ingrijpende gevolgen kan hebben op vele terreinen. Zo kan bijvoorbeeld de opvolging dermate ingrijpende financiële consequenties hebben dat besloten moet worden het bedrijf op te splitsen, waarbij bepaalde activa zoals onroerend goed worden afgescheiden. Wat te doen met opgebouwde illiquide pensioenverplichtingen ? Hoe voorkomt men dat er een management vacuum ontstaat binnen de onderneming? In vele gevallen zal er in goed overleg met de fiscus naar oplossingen moeten worden gezocht.

Het moge duidelijk zijn dat deze opvolgingsproblemen vaak buiten het normale werkterrein van de ondernemer vallen en dat een adviesbureau als Multiraedt hier uitkomst kan bieden. Wordt u nu met het fenomeen opvolging geconfronteerd en kunt u professionele hulp gebruiken, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, zie contactpagina.

Interessante blogartikelen kunt u in de Blog Index vinden, en voor vele nuttige tips kunt u hier terecht.

 

 
Categorie Organisatie Advies
 

© Multiraedt 2024