Ondernemingsscan

Wat houdt een ondernemingsscan in?

Een bedrijfsscan kan men beschouwen als een blauwdruk van de onderneming. De gehele financiële, juridische en commerciële situatie van het bedrijf wordt uitgetekend.

Het is een check-up die af en toe noodzakelijk is om te zien of er in het reilen en zeilen van de onderneming geen gebreken zijn geslopen.

De ondernemer staat net als ieder ander mens bloot aan de neiging alles bij het oude te laten (don´t rock the boat ) en avers te zijn van veranderingen.

Vaak laat de druk van de dagelijkse beslommeringen niet toe rustig achterover te zitten en alles eens kritisch te overzien. Hier kan iemand van buitenaf met een frisse kijk op de zaak zeer goed van pas komen.

Toepassingen van de ondernemingsscan

In de eerste plaats is de scan een zwakte-sterkte analyse van het bedrijf.
Daar waar lacunes worden ontdekt kan gelijktijdig de remedie worden voorgeschreven.

De sterke punten daarentegen kunnen worden aangegrepen om het bedrijf verder uitbouwen. De analyse leidt vaak bijna automatisch tot de vorming van een adequate strategie.

De blauwdruk vormt zo een stevige basis voor het te voeren toekomstige beleid. In voorkomende gevallen kan hij ook dienen als ondersteuning bij gesprekken over financiering, participaties, fusies en overnames.

In overleg met de klant kan Multiraedt de bedrijfsscan natuurlijk als uitgangspunt nemen voor verdere advisering op de diverse deelterreinen. Heeft u het gevoel dat het wel eens tijd kan zijn voor de check-up die al te vaak is uitgesteld, neem dan direct contact met ons op, zie contactpagina.

Interessante blogartikelen vindt u in de Blog Index, en voor vele nuttige tips kunt u hier terecht.

 
Categorie Financieel Advies
 

© Multiraedt 2024