Blog Archief

Personenvennootschappen, maatschap, firma, cv.

Personenvennootschappen Een personenvennootschap is geen rechtspersoon zoals een bv, maar wordt voor rekening en risico van een of meerdere natuurlijke personen gedreven. Te denken valt aan een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma

Willekeurige afschrijving biedt ondernemer kansen!

Op 1 juli 2013 is de Uitvoeringsregeling willekeurige (versnelde) afschrijvingen 2001 gewijzigd. Bepaalde investeringsverplichtingen die zijn aangegaan in de periode tussen 1 juli t/m 31 december 2013 kunnen versneld worden afgeschreven. Deze regeling

© Multiraedt 2023