Als dit voorstel wordt gedaan door de werkgever zal dit op weinig waardering van de werknemers kunnen rekenen.

Toch worden dit soort voorstellen over het uitgestelde salaris van de werknemers bijna dagelijks gedaan. En het wordt nog geaccepteerd ook.

 

Het pensioen voor de werknemers is hun uitgestelde salaris. De werknemers en werkgever sparen jaarlijks een deel van het pensioen, zodat een werknemer als deze stopt met werken inkomen heeft.

Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de werkgever en de medewerkers.

Nu de pensioenkosten stijgen stellen veel (adviseurs van) werkgevers voor om het pensioen maar aan te passen: te verlagen dus.

 

50264780_sAls een bedrijf door de hoge kosten om zou gaan vallen kun je als ondernemingsraad uiteraard een (tijdelijke: met elkaar afspreken dat we gaan aanpassen als het financieel weer beter gaat met het bedrijf) concessie doen, maar als het alleen gaat om meer winst maken?

Pensioen is een afgesproken arbeidsvoorwaarde en voor veel werknemers een heel belangrijke. Zij hebben gewoon een pensioen nodig om van te kunnen leven als zij niet meer kunnen werken. Veel werknemers kunnen helemaal geen risico’s lopen met hun pensioengeld.

 

Veel (adviseurs van) werkgevers voeren als argument aan dat de kosten zoveel stijgen voor hetzelfde pensioen.

Maar dit is niet voor niets. Economische omstandigheden zijn veranderd.

Maar sommige kosten stijgen en andere dalen nou eenmaal. De benzineprijs is fors gedaald de afgelopen periode. Als deze stijgt stoppen we dan ook met autorijden voor de zaak?

De rente voor eventuele kredieten zijn lager geworden. Als de rente stijgt wat dan?

 

Werkgevers (en vooral hun adviseurs en de pensioenuitvoerders) zijn van mening dat werkgevers de kostenstijging voor hetzelfde pensioen niet kunnen betalen. Als wij echter eens uitrekenen met hoeveel procent de loonkosten eigenlijk stijgen, blijft dit meestal ruim onder de 1%.  Veel geld, maar meestal wel goed betaalbaar.

 

Pensioen is arbeidsvoorwaardelijk afgesproken tussen werkgever en de medewerkers. Hierop hebben de werknemers recht. En als de werkgever de kosten wil verlagen (ten opzichte van de nieuwe premie, deze hoort immers bij de huidige pensioentoezegging) of beleggingsrisico’s en de kans dat we in de toekomst langer gaan leven (en je dus minder pensioen kunt kopen voor jouw pensioenpotje) bij de medewerkers wil neerleggen, dan hoort hier een forse compensatie bij.
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies