De onderstaande grafiek laat het ondubbelzinnig zien. Zakelijke dienstverlening trekt verreweg het meeste organische zoekverkeer. Mensen zoeken dus uit zich zelf het meest naar zaken die gerelateerd zijn aan zakelijke dienstverleners. Ben jij in die branche werkzaam en heb jij er niet voor gezorgd dat jij online goed vindbaar bent met de juiste zoekwoorden in jouw zakelijke blogs, dan loop je ongelofelijk veel mogelijke klanten mis. Bedenk daarbij dat organisch zoekverkeer veel gerichter is dan verkeer vanuit de sociale netwerken.

In dit blog gaan wij kijken hoe jij je zakelijke blogs zo kunt optimaliseren dat jij maximaal kunt profiteren van al dit zoekverkeer.
 
Zakelijke blogs optimaliseren
 

Waar wordt een zoekmachine blij van?

Zoekmachines zijn natuurlijk in eerste instantie blij als hun gebruikers blij zijn. Klantenbinding is ook voor hen cruciaal en daarvoor is het nodig dat zij de zoekopdrachten van hun gebruikers zo goed mogelijk uitvoeren. Dat doen zij door alleen die zoekresultaten door te geven die niet alleen relevant zijn, maar ook uniek en waardevol.

Dat leidt natuurlijk tot de vraag hoe de zoekmachines bepalen of een zoekresultaat interessant is en hoe zoekresultaten onderling gerangschikt worden. Google doet daar behoorlijk vaag over. Tussen de regels door is gebleken dat de volgende factoren in ieder geval van groot belang zijn:

 • de inhoudelijke kwaliteit van de content
 • de structuur die aan de content wordt meegegeven
 • de techniek (mobile friendly) en snelheid van het blog
 • de mate van interactie die de content oproept
 • de waardering die de content via de social media ontvangt (likes, shares)
 • het aantal verwijzingen naar het blog vanaf andere websites (backlinks)

De inhoudelijke kwaliteit van de content

De belangrijkste factoren die meespelen bij de beoordeling van de kwaliteit van de content zijn:

 • Relevantie:
  In hoeverre heeft de tekst van het blog betrekking op het onderwerp/titel van het blog en hoe verhoudt het blog zich tot de rest van de website? Voor jou kunnen verbanden duidelijk zijn. Ben je bijvoorbeeld een gestreste accountant, dan zou je best een blog over stress kunnen schrijven. Een zoekmachine ziet dat anders en zal het blog geen hoge ranking geven.
 • Belang:
  Dat wordt afgemeten aan het aantal zoekopdrachten voor de belangrijkste zoekwoorden in de tekst.
 • Afbeeldingen:
  Niet alleen mensen zijn gevoelig voor een leuk aangekleed blog, maar ook de zoekmachines. Foto's, video's, diagrammen, infographics en grafieken zijn allemaal manieren om blogs visiueel aantrekkelijker te maken en beter leesbaar.
 • Populariteit/Vertrouwen:
  Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal zoekopdrachten, maar ook naar positieve signalen vanuit de sociale media zoals likes en shares.
 • Autoriteit:
  Vooral Google betrekt andere door de auteur verspreide content bij de beoordeling of iemand een autoriteit op een bepaald gebied is. In dit verband zou je even terug kunnen kijken naar twee eerdere blogs: één over het opbouwen van autoriteit en één over het onderling linken van je eigen blogs om zo "kennisclusters" te creëren op een bepaald gebied.
 • Uniekheid:
  Zoekmachines worden niet blij van dubbele content. Dat geldt zowel voor repeterende content op dezelfde website als content die op meerdere websites staat. Ik diep dit verder uit in mijn blog over het ongestraft plaatsen van duplicate content. Overdrijf je het, dan kunnen de zoekmachines ervoor kiezen om de sterkste website de content toe te kennen, waarbij de content van de minder sterke websites uit hun index wordt gehaald!

Zoekwoordenvervuiling:

Dat draagt in ieder geval niet bij aan de kwaliteit van de content. Het overmatig gebruik van zoekwoorden is niet alleen irritant voor de lezer van het blog, maar ook de zoekmachines beoordelen dat negatief. Houdt de zoekwoord-dichtheid dus goed in de gaten. Een redelijke vuistregel is, dat op 100 woorden tekst het belangrijkste zoekwoord niet meer dan 2 maal mag voorkomen.

Structuur van zakelijke blogs

zakelijke blogstructuur

Idealiter zou een zakelijk blog volgens de hierboven getoonde structuur moeten worden opgebouwd.

Deze logische opzet komt prachtig overeen met de opvattingen van de programmeurs van de zoekmachines. In volgorde van belangrijkheid wordt gekeken of er gebruik is gemaakt van de title tag en de heading tags (h1, h2, h3). Wat zijn dat?

 • Title tag, titel van het blog, H1:

  De titel van het blog dient hetzelfde te zijn als de zogenaamde title tag. (Bij het bloggen is de title tag normaal gesproken ook de H1.) Elke pagina op de website heeft een eigen titel en dat is de eerste plek waar de zoekmachine kijkt. Dat is daarmee dan ook de beste plek om het belangrijkste zoekwoord of combinatie van zoekwoorden neer te zetten.

  Sterker nog, de titel zou eigenlijk met het belangrijkste zoekwoord moeten beginnen. In het onderstaande geval is dat zoekwoord dus "Blogservice" (de titel verschijnt in het blauw in Google)
   
  blogservice
   
  Natuurlijk lukt het niet altijd om het belangrijkste zoekwoord vooraan te zetten. Veel blogs beginnen met "Hoe" of met een cijfer: 10 beste manieren om .... als aandachttrekkers.
   

   
  Het is in dit verband ook goed om te weten dat zoekmachines maar maximaal 70 tekens van een titel oppikken. Een reden temeer om bij lange titels het belangrijkste gedeelte van de titel binnen die eerste 70 tekens te houden.

  Zoals in het bovenstaande zoekresultaat te zien valt, staat er onder de titel een meta description. Dat is een korte omschrijving van het blog, die de zoekmachine zelf uit de tekst haalt. Er zijn echter manieren om die omschrijving te beïnvloeden. Het zoekresultaat (“snippet”) kan zo aardig opgeleukt worden en er ontstaat zo een “rich snippet”.

  Zo heeft bijvoorbeeld wordpress daar een plug-in voor (SEO by Yoast), waarmee een meta description van maximaal 156 tekens gemaakt kan worden. (ga daar niet overheen, want dan kan de zoekmachine op een ongunstige manier deze omschrijving weer terugbrengen tot 156 tekens)

  Net als in het voorbeeld is het aan te bevelen om het belangrijkste zoekwoord uit de titel ook te laten terugkomen in de meta description. Bij voorkeur niet door simpelweg de titel te herhalen. Maak het aantrekkelijk voor de (be)zoeker.

 • Heading tags:

  Wij hebben al gezien dat bij blogs de title tag samenvalt met de heading tag H1. Hieraan tillen de zoekmachines het zwaarst en daarna kijken zij naar de tussenkopjes H2, H3 etc. in de tekst.
  De auteursnamen van de schrijvers bij Multiraedt zijn H2’s, maar dat kan bij andere websites bijvoorbeeld een deel van de inleiding zijn. De andere tussenkopjes kunnen dan gebruikt worden om de paragrafen in het blog te accentueren. Zo is het kopje "Structuur van zakelijke blogs" een H2 en is het subkopje "Heading Tags" een H4.

  Daarmee is een logische structuur in het blog aangebracht, die de zoekmachines als het ware bij de hand neemt bij hun zoektocht naar de belangrijkste zoekwoorden en hun onderlinge verbanden. Het indexeren van de content wordt zo erg snel en gemakkelijk gemaakt en daar worden de zoekmachines blij van. Het resultaat: meer bezoekers!

Extra manieren om zoekmachines te lokken

Enkelvoudige zoekwoorden:

Naast het plaatsen van relevante zoekwoorden in de titel, inleiding en de tussenkopjes, is plaatsing daarvan mogelijk in:

 • De body tekst van het blog, waarbij de zoekwoorddichtheid van 2% bij voorkeur niet overschreden mag worden. Wel is het aan te bevelen een belangrijk zoekwoord een keertje dik te drukken.
 • De “Alt”-tag van afbeeldingen. Daarin wordt de afbeelding omschreven, zodat de zoekmachine weet waar het plaatje over gaat. Een prima plek om het belangrijkste zoekwoord te “verstoppen”. Plaatjes maken een blog bovendien veel aantrekkelijke voor de menselijke bezoeker.
 • Ter bevordering van de interne structuur van een website en de onderlinge samenhang van blogs kunnen interne links in de teksten worden gestopt. Weer een uitstekende plek voor zoekwoorden.
 • In de sitemap van de website kunnen natuurlijk ook zoekwoorden opgenomen worden.

Zoekwoordcombinaties:

Een hele effectieve manier om de aandacht van de zoekmachines te trekken is het gebruik van een combinatie van zoekwoorden. Dat speelt in op de trend dat tegenwoordig 70% van de zoekopdrachten bestaat uit 4 woorden of langer.

Om zich tijd te besparen maken de mensen hun zoekopdrachten steeds specifieker. Daar kunnen zakelijke specialisten bijvoorbeeld goed gebruik van maken door hun specialisme te benoemen, gekoppeld aan de zoekwoorden die de problematiek van hun doelgroep aanspreken.

Met de zoekfunctie van Google adwords kan men een overzicht maken van de belangrijkste zoekwoorden en bijpassende synoniemen. Aan de hand van het aantal mensen, dat per maand specifieke zoekopdrachten geeft, kan een goede selectie gemaakt worden. Die zoekwoorden kunnen bij alle vormen van content steeds weer terugkeren, althans voor zover zij natuurlijk geen afbreuk doen aan leesbaarheid van die content.

Opfrissen van oude blogs

In een separaat blog heb ik het opfrissen van blogs uitvoerig besproken. In dit verband zou ik nog graag het "zoekmachine-aspect" ervan willen benadrukken. Door oude blogs weer eens onder de loep te nemen en er met een frisse blik naar te kijken, zul je zien dat je makkelijk content kunt toevoegen of gedateerde content kunt verwijderen. Daarmee creëer je voor zowel je lezers als de zoekmachines weer verse content. Voor de zoekmachines geldt, hoe verser, hoe beter. Het schijnt trouwens zo te zijn, dat lange blogs het qua ranking winnen van korte blogs.

Backlinks

Zoekmachines zien het als een blijk van waardering wanneer andere websites naar jouw blogs verwijzen met een hyperlink. Hoe meer verwijzingen, des te groter wordt jouw autoriteit gezien. Meer autoriteit betekent meer bezoekers. Die verwijzingen kunnen op initiatief van anderen ontstaan of op jouw verzoek. Zonder er nu een dagtaak van te maken, kan het geen kwaad om af en toe bij relaties om zo'n hyperlink op hun websites te vragen. Daarbij geldt dat hoe sterker die website is, hoe meer waarde zo'n hyperlink heeft.

Recapitulatie van de belangrijkste adviezen

 • Schrijf in de eerste plaats voor de doelgroep en probeer dan pas ook nog de zoekmachines blij te maken.
 • Zorg voor kwalitatieve, unieke en relevante content.
 • Een logische opbouw begint met een titel die de lading van het blog dekt.
 • Begin bij voorkeur de titel met het belangrijkste zoekwoord en maak die titel niet langer dan 70 tekens.
 • Controleer de populariteit van de gebruikte zoekwoorden.
 • Speel in op de trend naar steeds langere en meer specifieke zoekopdrachten door meerdere zoekwoorden te combineren.
 • Laat de zoekwoorden ook in de rest van het blog terug komen, zowel in de inleiding als de paragrafen, de conclusie, de uitgaande links en de Alt-tags van afbeeldingen.
 • Overdrijf het gebruik van zoekwoorden niet.
 • Maak de titel H1 en gebruik de H2, H3 etc voor de tussenkopjes.
 • Zorg voor een aantrekkelijke meta description (rich snippet) van niet meer dan 156 tekens.

 
 
Categorie Marketing Advies