Accountancy

Omschrijving accountancy:

Balans blad uit Mesopotamië

Balans blad uit Mesopotamië

Een accountant is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert. Om dit beroep te mogen uitoefenen is een speciale opleiding nodig.

De titel accountant of de benaming "accountancy" mag alleen worden gevoerd door degenen die zijn ingeschreven in de registers van de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA. Registeraccountants mogen de afkorting RA achter hun naam voeren, accountants-administratieconsulenten de afkorting AA.

De accountantscontrole van een jaarrekening heeft als doel het verschaffen van zekerheid over de juistheid ervan, zodat de ondernemingsleiding, aandeelhouders, banken, beleggers, crediteuren, subsidieverstrekkers, enz. de jaarrekening kunnen gebruiken voor hun beslissingen.
Wanneer een accountant een jaarrekening controleert legt hij zijn conclusies vast in een controleverklaring. Zo'n verklaring is verplicht bij de jaarrekening van middelgrote en grote ondernemingen waaronder de aan de beursgenoteerde bedrijven en bij de jaarrekening van diverse overheidsorganisaties zoals gemeenten.( niet iedere accountant mag deze wettelijk verplichte controles uitvoeren, hiervoor gelden aanvullende eisen )

Bovendien kan de accountant allerlei bevindingen die naar voren zijn gekomen bij zijn onderzoek rapporteren aan de leiding van de organisatie in de vorm van een accountantsverslag of een management letter.
Behalve jaarrekeningen controleert een accountant ook andere (financiële) rapportages waarin verantwoording over iets wordt afgelegd, bijvoorbeeld een milieuverslag of een subsidie-afrekening.

Een accountant heeft een brede opleiding, onder meer management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden. Door deze ruime financieel-economische kennis vervult de accountant een belangrijke adviserende rol voor zijn cliënten.

 
Categorie Financieel Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024