Blog Archief

Wat zijn de trends in de zakelijke adviesmarkt?

De crisis van 2008 en 2009 heeft de hele zakelijke adviesmarkt een flinke optater verkocht. Volgens het Engelse onderzoeksbureau Kennedy Consulting Research&Advisory was er in 2009 voor het eerst in een behoorlijk lange tijd sprake van een stevige krimp

De geplaagde ondernemer wikt, maar de ratio beschikt?

Vroeg of laat wordt iedere ondernemer geconfronteerd met situaties die een ingrijpende beslissing vergen, zo ingrijpend dat het voortbestaan van de onderneming ervan kan afhangen. Dat hoeven natuurlijk niet alleen bedreigende situaties te zijn zoals

Waarom is er niet meer samenwerking tussen bedrijven?

Juist nu de economische vooruitzichten aan het versomberen zijn en ook langetermijntrends als globalisering en vergrijzing van de bevolking voor nieuwe uitdagingen zorgen, mag de ondernemer geen kans voorbij laten gaan om de bedrijfsvoering te optimaliseren

Zijn euro-obligaties of geld drukken de redding van de euro?

Vermogensbeheerder Pictet heeft deze prachtige grafiek gemaakt om haar klanten inzichtelijk te maken welke risico's de eurocrisis nu met zich meebrengt en waar eventuele oplossingen liggen. De ernaast staande graadmeter laat zien welke consequenties

Te weinig plek voor startende ondernemers?

verhouding starters/werkende bevolking Uit het hiernaast staande overzicht blijkt dat Nederland met een 22ste plaats op de ranglijst onder de maat presteert, waar het gaat om het aantal startende ondernemingen. Dat is niet onbelangrijk, aangezien volgens

Is de aandelenmarkt de ultieme graadmeter van de economie?

Alle recessies na de oorlog zijn ontstaan, na of tijdens de val van de aandelenmarkt. Bovendien kwam economisch herstel pas weer opgang, na of tijdens het stijgen van de aandelenmarkt. Dat maakt de aandelenmarkt een perfecte indicator voor wijzigingen

Europa's laatste strohalm?

Volgens topeconoom Nouriel Roubini zijn er vier mogelijke scenario's voor de Europese Unie in de huidige crisis denkbaar: stimulering van de economie recessieachtige deflatie voortdurende noord-zuid ondersteuning uiteenvallen van de Europese Unie Vooralsnog

De zon gaat onder voor de banken, maar komt op voor de energiesector!

Het roer moet radicaal om bij de banken Surfend op de enorme kredietgolf, is de bankensector volledig uit zijn voegen gegroeid. Extreme voorbeelden daarvan zijn de Ijslandse en Ierse banken, die op hun hoogtepunt wel 9 maal zo groot waren als het BBP

© Multiraedt 2023