Blog Archief

Een toekomstbestendig pensioenstelsel: kunnen we de impasse doorbreken?

Nieuw pensioenstelsel al jaren in de maak Al bijna 9 jaren zijn deskundigen uit de sector, toezichthouders, ambtenaren van SZW, leden van de SER en de politici bezig om een pensioenstelsel te ontwikkelen dat robuust en toekomstbestendig is. Maar tot

Nieuwe pensioenversobering met ingang van 2018

Wat zouden de gevolgen bij uw bedrijf zijn als werkgevers zouden voorstellen om de salarissen met 25% te verlagen? Pensioen, het uitgestelde salaris van werknemers, is bij de meeste instellingen de afgelopen jaren met tientallen procenten verlaagd. Dit

Manager: je medewerkers willen je kunnen vertrouwen! Maar besef jij dat eigenlijk wel?

Vertrouwen is een belangrijk vraagstuk voor managers. De meeste managers vragen zich af of zij hun medewerkers wel willen of kunnen vertrouwen en zo ja, in hoeverre. Dit heeft in de eerste plaats te maken met vakmanschap en niet zo zeer met menselijke

Beter functioneren door PROF waarden in te zetten.

Werken in een team heeft zo zijn uitdagingen. Iedereen die deelt uitmaakt van een team weet dit. Soms duurt het even voordat je de 'onderstroom' ervaart…..de niet hardop uitgesproken vooroordelen, het 'per ongeluk' laten vallen van een onaardige opmerking

De grootste valkuil van (beginnende-) executive burn-out

INLEIDING Als succesvol executive en/of groei-ondernemer is niemand werkelijk in hoopvolle afwachting van een (beginnende-) executive of ondernemer burn-out. En toch overkomt het velen. De (beginnende-) burn-out is niet te timen, niet verstandelijk te

Verval indexatieperspectief: verzekeraars reageren

Pensioenklokkenluiders.nl is een website waarop pensioenmisstanden kunnen worden gemeld en schenkt ook aandacht aan het vervallen van het indexatieperspectief voor (ex-) werknemers en gepensioneerden. Waar gaat het om? De meeste werkgevers kennen pensioen

BTW-herziening op kostbare diensten per 1 januari 2018

Regels voor BTW-herziening straks ook voor kostbare diensten De Wet op de omzetbelasting 1968 kent momenteel een systeem, waarbinnen de in aftrek gebrachte btw op goederen, waarover voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting pleegt te worden

Inspanningsverplichting pensioenuitvoerder?

Je mag er vanuit gaan dat pensioenuitvoerders een zekere inspanningsverplichting hebben om ervoor te zorgen dat werknemers het pensioen gaan ontvangen dat de bedoeling is in de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Dit geldt ook

© Multiraedt 2022