Wat zouden de gevolgen bij uw bedrijf zijn als werkgevers zouden voorstellen om de salarissen met 25% te verlagen?

Pensioen, het uitgestelde salaris van werknemers, is bij de meeste instellingen de afgelopen jaren met tientallen procenten verlaagd. Dit is vrij geruisloos gegaan. Soms is er (enige) compensatie gegeven. Maar, pensioen is lastig en moeilijk en de gevolgen van een versobering zijn vaak pas na veel rekenwerk te overzien. Vanaf 2018 worden de pensioenen wederom verlaagd.

 

Pensioenversoberingen: hoe was het?

De meeste pensioenregelingen zijn gebaseerd op middelloon (ook de leeftijdsafhankelijke premiestaffels bij beschikbare premieregelingen zijn hierop gebaseerd).

De maximale pensioenopbouw was tot 2014 gebaseerd op 2,25% per dienstjaar en de pensioendatum was in de regel 65 jaar.

Met ingang van 2018 mag als maximaal pensioen 1,875% worden opgebouwd en dit gaat op leeftijd 68 jaar in.

 

Waarom is het pensioen zoveel minder waard geworden?
pensioenversobering

Het aanpassen van de pensioendatum van 65 jaar naar 68 jaar betekend niet dat het pensioen ook op 65 of 68 jaar moet worden uitgekeerd. Alle pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om het pensioen eerder of later op te nemen.

Als het pensioen wordt vervroegd van 68 jaar naar 65 jaar keert de pensioenuitvoerder echter fors minder uit.

Het maximale percentage dat opgebouwd mag worden is verlaagd van 2,25% per dienstjaar tot 1,875% per dienstjaar.

De prognoses bij beschikbare premieregelingen zijn meestal niet gehaald. Sterker nog de resultaten zijn zo laag geweest dat het toegestaan is om de staffels fors te verhogen.

 

Het is toegestaan om als pensioendatum 65 jaar te houden. Het maximale percentage dat dan geldt is 1,502%.

Als je het maximale opbouwpercentage van 2,25% in 2013 vergelijkt met 1,502% in 2018 is er sprake van een achteruitgang van meer dan 30%.

Ook als het jaarlijkse percentage in 2013 niet maximaal was, is er in bijna alle gevallen sprake van een forse achteruitgang van het uitgestelde inkomen van werknemers.

 

Bij middelloonpensioen is meestal afgesproken dat de werkgever probeert om de pensioenen aan de uitholling door inflatie aan te passen. Ook bij beschikbare premieregelingen is het uiteraard de bedoeling geweest dat de pensioenen ten minste de inflatie bijhouden.

De afgelopen jaren is dit in de meeste pensioenregelingen echter niet het geval geweest. De inflatie is laag geweest, maar alleen al sinds 2010 zijn de pensioenen door inflatie met meer dan 15% uitgehold.

 

Onder druk van de economische crisis is de maximale pensioenopbouw van overheidswege verlaagd.

Werknemers hebben de instelling geholpen om bij te dragen aan herstel. Als het nu weer beter gaat met de instelling zou de tegemoetkoming die werknemers in het verleden hebben gedaan toch ook weer omgezet kunnen worden voor (gedeeltelijk) pensioenherstel dat in het verleden ingeleverd is?

 

Het verder verhogen van de pensioendatum brengt ook meer mensen in de problemen. Zij willen of kunnen niet langer doorwerken. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een spaarpot op te bouwen die hen in staat stelt te kunnen stoppen met werken als zij dit willen. Het aantal oudere werkelozen en arbeidsongeschikten stijgt snel.

Als de resultaten van de instelling dit toelaten zou de achteruitgang van de pensioenen (met terugwerkende kracht?) heroverwogen kunnen worden. Zeker met de verdere versoberingen die er nog aan komen. Er zou juist gepleit kunnen worden om ervoor te zorgen dat de individuele pensioenpotten wat meer gevuld worden in plaats dat er verder versoberd wordt. Werknemers en werkgevers kunnen samen beslissen wat een mooi moment is om (eventueel in deeltijd) te stoppen met werken. Een gevulde pensioenspaarpot kan hierbij helpen.

Mogelijke pensioenverbeteringen:

  • Is er sprake van een maximale pensioenopbouw?
  • wordt er voor het partnerpensioen daadwerkelijk gespaard. Wordt dit opgebouwd?
  • Worden de pensioenen aangepast aan de inflatie? De werkgever kan hiervoor een depot openen;
  • Is de franchise zo laag mogelijk? (2017: € 13.123,00);
  • Is bij beschikbare premie gebruik gemaakt van de (tijdelijke) mogelijkheid om de leeftijdsafhankelijke staffel te verhogen?
  • Is de pensioenregeling in het verleden niet maximaal geweest? Zijn er mogelijkheden om dit ontstane pensioentekort in de halen?

 

 
 
 
 
 
Verwante publicaties: