Participaties

Motieven voor participaties

  • Een mede-ondernemer kan een participatie in een ander bedrijf zien als een vorm van samenwerking zonder dat hij de zeggenschap in zijn eigen onderneming opgeeft.

  • Een medewerker binnen een bedrijf krijgt de mogelijkheid te participeren ter verdere motivatie of middel om vertrek van de medewerker te voorkomen. De zogenaamde management buy-in.

  • Een investeerder die een rendabele belegging zoekt met de mogelijkheid invloed op het beleid uit te oefenen.

  • Een manier voor een bedrijf om een strategische samenwerking aan te gaan, vaak als alternatief voor een meer riskante volledige overname.

Welke de motieven ook zijn, in alle gevallen is natuurlijk een gedegen onderzoek naar het bedrijf in kwestie noodzakelijk.

Hoe ziet het advies van Multiraedt eruit?

Het advieswerk bij een participatie is grotendeels hetzelfde als bij een overname of fusie. Het haalbaarheidsonderzoek behelst een grondige analyse van het bedrijf en de jaarrekening. Daartoe behoort uiteraard ook een goed onderbouwde prognose voor de toekomst. Uiteindelijk zal de rapportage onder meer de volgende punten bevatten:

  • Waardebepaling van het bedrijf.
  • Fiscale consequenties
  • Juridische voorwaarden
  • Randvoorwaarden
  • Financieringsmogelijkheid

Overweegt u een participatie in een onderneming en heeft u behoefte aan professionele ondersteuning? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, zie contactpagina.

Voor belangrijke tips kunt u terecht op onze tippagina en voor interessante artikelen op ons blog

 
Categorie Organisatie Advies
 

© Multiraedt 2024