Startende zakelijke bloggers, die hun ziel en zaligheid in hun blogs hebben gelegd, zijn vaak ontgoocheld door het uitblijven van reacties. Zij hadden hun onderwerp toch zorgvuldig afgestemd op de behoeften van hun doelgroep, het blog voorzien van een pakkende titel en hun verhaal logisch opgebouwd? Dat is toch de juiste kan-niet-fout formule? Wat gaat er bij deze vorm van klantenwerving dan mis?

 • De juiste zoekwoorden ontbreken

  Het creëren van relevante content voor de juiste doelgroep is uiteraard zeer belangrijk, maar niet voldoende. Voor zover die content niet rechtstreeks naar de juiste mensen gestuurd kan worden via e-mails en nieuwsbrieven, moet het zijn weg zien te vinden via de zoekmachines.
  Die zoekmachines koppelen alleen zoekopdrachten aan bepaalde content, indien die content zoekwoorden bevat die overeenstemmen met de zoekwoorden in de zoekopdracht. Dat betekent dat de blogger zich moet verplaatsen in de potentiële lezer. Welk zoekwoord of combinatie van zoekwoorden zou deze gebruiken bij zijn of haar zoektocht naar informatie welke door het blog verstrekt wordt? Een pakkende titel verzinnen, die ook nog de juiste zoekwoorden bevat is dan ook een heel gepuzzel. Vandaar de vuistregel dat aan de titel net zoveel tijd moet worden besteed als aan het schrijven van het blog zelf.

 • De distributie van de content schiet tekort

  Via de website
  Het gebruik van de juiste zoekwoorden zorgt ervoor dat het blog bezoekers krijgt uit organische zoekopdrachten. Daarbij is het ook van groot belang dat de website, waarop het blog geplaatst is, hoog scoort in de zoekmachines. Dat is onder meer te beïnvloeden door de website:5263834_s klantenwerving

  1. strak te coderen waardoor de website door de zoekmachines makkelijk te "lezen" is en
  2. tevens uit te rusten met een sitemap (inhoudsopgave)
  3. een snelle responstijd te geven: hoe snel laadt de website
  4. aan te passen voor smartphones
  5. van makkelijke navigatie en interne links te voorzien
  6. logisch op te bouwen: waar gaat de website over en is er onderlinge samenhang
  7. te integreren met de social media
  8. een abonneermogelijkheid te geven
  9. te voorzien van relevante backlinks
  10. regelmatig uit te breiden met goede en relevante content

  13096319_sVia de social media
  Er is veel te zeggen voor kwaliteit boven kwantiteit. Toch geldt in zijn algemeenheid dat grote aantallen de doorslag geven. Veel volgers, connecties, vrienden, lotgenoten, deelnemers etc. maken de kans op interactie natuurlijk groter. Die aantallen komen niet vanzelf aanwaaien, zoals bij Shakira en Justin Bieber. Het vergt discipline en een gedegen plan van aanpak om een trouw gevolg op te bouwen. Dat kost tijd en veel inspanning. Kijk voor nuttige tips en handleidingen onder meer naar deze 3 gratis E-Books: Social Media richtlijnen voor de (zelfstandig) professional, Google+ lokale pagina en Social media maken acquisitie warmer.

  Via email
  Vooropgesteld natuurlijk dat er een mailbestand beschikbaar is, kan ervoor gekozen worden de blogs individueel te versturen of op te nemen in een meer uitgebreide periodieke nieuwsbrief. Het stelselmatig opbouwen van een bestand van trouwe lezers is van grote waarde voor een bedrijf. Het zijn niet alleen potentiële afnemers, maar zij zorgen in vele gevallen ook voor interessante feedback.

 • Er is geen goede call-to-action

  22212158_sEen geweldig blog, dat door duizenden mensen gelezen wordt, kan desalniettemin hopeloos tekort schieten in zijn functie als klantenwerver. Als de lezer op de een of andere manier niet verleid wordt tot het nemen van actie, dan wordt er met een goed blog weliswaar goodwill gekweekt, maar er ontstaat geen directe interactie. En op die interactie zit de schrijver nu juist te wachten, omdat daarmee de deur voor het verder uitbouwen van het contact wordt open gezet.

  Daar ligt namelijk de kern van content marketing strategieën; het stap voor stap winnen van het vertrouwen van de potentiële klant.

  Waarmee is de lezer dus eventueel te verleiden, of anders gezegd, hoe ziet een goede een call-to-action (CTA) er uit?
  De indirecte methoden:
  Commentaar uitlokken door in het blog vragen te stellen, controversiële onderwerpen aan te snijden, nadrukkelijk contactgegevens weer te geven etc.
  De directe methoden:
  - In ruil voor adresgegevens iets van waarde aan de lezer weggeven. Denk daarbij aan e-books, whitepapers, templates, webinars, workshops, digitale tools, allerlei scans zoals de Gratis Marketingscan of checks als de Gratis Subsidiecheck.
  - Directe verkoop. Hoewel dat eigenlijk ingaat tegen de stap voor stap content marketing aanpak, kan een eerste kennismaking ook uitgelokt worden via een aantrekkelijk geprijsd aanbod. Het zou dan wel om een relatief kleine transactie moeten gaan om de drempel laag te houden.

 •  

  Content marketing vormt een steeds groter onderdeel van modern marketingbeleid. "Storytelling" met behulp van blogs, video's en infographics past in deze tijd, waar de afnemer zelf op zoek gaat naar informatie. Het draait daarbij om de juiste "verpakking" en vindbaarheid.

   

  Aanverwante blogs van dezelfde auteur

(Google auteur)
 
Categorie Marketing Advies