B2B Marketing, tactieken en klantwervingsstrategieën

De effectiviteit van B2B Marketing tactieken en klantwervingsstrategieën

Het uitgangspunt bij B2B Marketing is het tot stand brengen van een consistente en voorspelbare bron van bruikbare leads, waarmee die resultaten worden bereikt, welke overeen stemmen met de zakelijke doelstellingen.

Die "bron" bestaat uit een geïntegreerd geheel van verschillende tactieken, gericht op het behalen van het gewenste aantal leads tegen de laagst mogelijke kosten per lead. And the mix changes as the strength of the brand, messaging and website grows.

Welke tactieken leveren de beste resultaten? Mond-op-mond reclame (referrals) en emailmarketing naar de eigen adressenbestanden zijn natuurlijk de goedkoopste manieren om aan leads te komen. Bovendien is bij dit soort leads de conversie meestal het hoogst. Jammer genoeg blijkt dat vaak niet voldoende om de schoorsteen goed te laten roken.

Dat tekort aan leads dient opgevuld te worden door:

  • inzet van Content marketing en de social media
  • adverteren middels pay-per-click en
  • conferenties,beurzen, workshops, webinars etc.

Dat zijn echter wel tactieken, die een behoorlijke inzet en een lange adem vergen, voordat zij het gewenste rendement opleveren. Er zijn wel leuke tools in de markt die dit proces efficiënter en sneller maken zoals de Blog Booster, inclusief Twitter Management.

B2B Marketing

(Inbound) B2B Marketing: Het belang van Content Marketing & de Social Media wordt steeds groter

Nog niet zo lang geleden was het voldoende, om met de juiste manipulatie van de zoekmachines en het uitgekiend gebruik van zoekwoorden, een dominante positie op het internet op te bouwen. De moeilijk te doorgronden algoritmes van Google maken die taak er niet gemakkelijker op en men ziet dan ook een verschuiving plaatsvinden naar hoogwaardige en relevante content om de waardepropositie te ondersteunen. Kwalitatieve content die potentiële klanten werkelijk helpt bij hun werk en oplossingen aandraagt, zorgt voor zuigkracht richting doelgroepen.

B2B Marketing trends

De klant neemt tegenwoordig steeds meer de touwtjes in eigen handen. Door de explosie aan informatie die nu via het internet beschikbaar is zijn de afnemers steeds beter in staat zich op voorhand te informeren alvorens zij beslissingen nemen. Steeds vaker geven zij er de voorkeur aan om zelf de verkoper/dienstverlener op te zoeken. B2B Marketiers moeten zich dan ook aan deze veranderde dynamiek aanpassen en ervoor zorgen dat het product of dienst maximaal vindbaar is en dat de merk(naams)bekendheid geoptimaliseerd is.

De strategie, die content marketing in combinatie met de social media op de juiste manier weet in te zetten, is zeer effectief. Daarmee wordt bedoeld, dat aan potentiële klanten de door hen gewenste informatie ter beschikking wordt gesteld op een manier die hun besluitvormingsproces gunstig beïnvloed. Denk daarbij aan trainingen, deeloplossingen, inzichten, marktinformatie etc.

Multiraedt en B2B Marketing

Als samenwerkende adviesgroep van zakelijke specialisten heeft Multiraedt de juiste specialisten in huis om zowel voor oplossingen op deelgebieden te zorgen als voor een integrale marketingaanpak.

 

Indien u ons wilt volgen op Twitter, klik dan op de onderstaande link(s). Wij volgen u dan ook terug.
 
 

19052797_sRelevante blogs:

© Multiraedt 2024