Marketingbeleid

De American Marketing Association (AMA) definieert marketing tegenwoordig als volgt:
"Marketing is een functie binnen organisaties en [tevens] een verzameling van processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantrelatie op manieren die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders".

Het marketingproces kan als volgt worden weergegeven:

marketingproces, marketingbeleid

Kort samengevat: Het marketingbeleid is gericht op het selecteren van doelmarkten en het opbouwen van winstgevende relaties met de doelgroep(en).

  • Welke klanten willen en kunnen wij bedienen? (de doelgroep)
    Marketingbeleid vergt zorgvuldige selectie van de doelgroep, inschatting van de klantbehoeften en afgewogen timing van de acties.
  • Hoe kunnen wij het beste de behoeften van de klanten bevredigen? (het creëren van de waardepropositie)
    Waarmee onderscheiden wij ons van de concurrentie (differentiatie) en hoe willen wij door onze afnemers gezien worden (positionering)?

De succesvolle marketingspecialist kent de behoeften van de klant beter dan de klant zelf, zorgt voor waardeproposities die tegemoetkomen aan bestaande en latente behoeften, zonder natuurlijk daarbij de winstgevendheid uit het oog te verliezen. Hij kan dus niet op alle behoeften reageren. Het onderstaande schema geeft goed weer welke verschuivingen er hebben plaatsgevonden in het marketingbeleid. De klant en niet meer het product staat centraal:

klantrelaties,nieuw versus oud

Die verschuiving is ook goed te zien in de opkomst van content marketing in combinatie met de social media (inbound marketing). Vooral bij B2B Marketing komt steeds meer de nadruk te liggen op inbound marketing. Een goed voorbeeld daarvan is het content marketing beleid dat Multiraedt voert om haar doelgroepen te benaderen: kijk hier hoe dat uitpakt. Dit is zeer goed te combineren met onze Blog Booster, inc Twitter Management.

 

19052797_sRelevante blogs:

 

© Multiraedt 2024