Werknemers krijgen meer te zeggen over hun pensioen.

Het instemmingsrecht met betrekking tot het veranderen van een pensioenregeling is aangepast.

De aanpassing WOR betekent een belangrijke verbetering voor werknemers.

Belangrijk is de passage dat instemmingsrecht van toepassing is bij een voorgestelde verandering op grond van een pensioenovereenkomst.

Gesteld mag worden dat als een werkgever de pensioenregeling wil veranderen en deze wijziging raakt het pensioenniveau er instemming van de OR nodig is.

 

Aanpassing WOR ,20422707_sDeze aanpassing betekend dat instemmingsrecht ook van toepassing is op zaken die tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever zijn geregeld en die niet in het pensioenreglement staan. Zo is het bij het einde van het pensioencontract (de meeste contracten tussen de werkgever en pensioenuitvoerder lopen 1, 3 of 5 jaar) gebruikelijk dat de winstdeling/overrente verandert (of zelfs vervalt), hetgeen de indexaties van de pensioenen in hoge mate kan beïnvloeden.

Ook zo’n truc die pensioenadviseur AON vorig jaar uithaalde met de medewerkers om onder de bijstortingsverplichting uit te komen en de OR deze handelingswijze zelfs aan de rechter heeft voorgelegd (afspraak om tekorten die waren ontstaan in het pensioenfonds aan te vullen was vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst) is door deze aanpassing niet meer mogelijk.

 

De aanpassing zal op 1 juli 2016 ingaan. Veel pensioenregelingen hebben een contracttermijn die eindigt op 31 december van dit jaar. Aanleiding voor werkgevers om de pensioenkosten (en hiermee de pensioentoezegging) tegen het licht te houden.

 

Er valt voor werknemers veel te verliezen en dus ook te winnen als de OR alert is.

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies