We krijgen steeds meer pensioenpotjes.

De pensioendatum wordt op 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar.

Werknemers bouwen hierdoor een jaar langer pensioen op en krijgen (gemiddeld) een jaar korter pensioen. De pensioenkosten dalen met ca. 7% (en wat zien werknemers hiervan terug?).

De AOW blijft in stapjes omhoog gaan tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Deze ingangsdatum zal de komende jaren verder omhoog gaan (naar verwachting 71,5 jaar in 2060!).

 

Verschillende pensioenpotjes met verschillende pensioendata

Werknemers worden geconfronteerd met meerdere pensioenpotjes ook al werken zij hun hele leven bij dezelfde werkgever.

Het pensioen kan als volgt zijn opgebouwd:

  • op leeftijd 65 jaar;
  • op 67 jaar;
  • en binnenkort dus vanaf 68 jaar.

En wat is de ingangsdatum van de AOW? Deze is afhankelijk van het geboortejaar.

En wat als de werknemers wel (een paar keer?) van baan is veranderd?

Als de werknemer al wat langer werkt is de kans groot dat er premievrije pensioenen zijn:

  • omdat de pensioenuitvoerder in het verleden contracten premievrij heeft gemaakt (bijvoorbeeld omdat de rekenrente de afgelopen jaren is gedaald) en
  • de pensioenuitvoerder met andere tarieven is gaan werken
  • of dat een andere pensioenuitvoerder is gekozen door de werkgever
  • of dat er een ander pensioensysteem is ingevoerd (bij voorbeeld van eindloon, naar middelloon of naar beschikbare premie).

 

Kan de werknemer het pensioen op een zelfgekozen datum laten ingaan?

Pensioenregelingen kennen de mogelijkheid voor werknemers om zelf de pensioeningangsdatum te bepalen.

Dit is ook wettelijk vastgelegd. Er zijn wel wat beperkingen (bv pensioen moet starten 5 jaar na de ingangsdatum van de AOW).

 

Hoe werkt schuiven ingangsdatum pensioen?

Als de werknemer besluit dat het pensioen eerder in moet gaan dan de pensioendatum die in de polis staat zal de pensioenuitvoerder een lager bedrag uitkeren dan wat in de pensioenopgave is gemeld. Er wordt immers korter premie betaald dan tot de pensioeningangsdatum en de pensioenuitvoerder gaat er vanuit dat deze gemiddeld langer moet uitkeren.

Als het pensioen later ingaat dan afgesproken zal de pensioenuitvoerder een hoger bedrag uitkeren dan was afgesproken. Het pensioengeld is immers wat langer belegd en de pensioenuitvoerder hoeft gemiddeld korter uit te keren.

In het pensioenreglement staat welke factoren de pensioenuitvoerder hanteert om het pensioen eerder of later in te laten gaan.

Voorbeeld:

pensioenpotjes

 

Zoekplaatje

Het pensioen is zo wel een zoekplaatje geworden en niet echt overzichtelijk. Op Mijnpensioenoverzicht.nl  kan de werknemer met gebruik van de DigiD de eigen opgebouwde pensioenen bij alle werkgevers bekijken.

 

Steeds meer werkgevers bieden werknemers “een uurtje uitleg” van een pensioendeskundige aan om hun persoonlijke pensioensituatie in beeld te brengen. Zeker als wordt overgegaan van een gegarandeerd pensioen naar een pensioen waarbij de pensioenen belegd worden is dit geen overbodige luxe en past dit in de zorgvuldige en eerlijke voorlichting aan werknemers die worden geconfronteerd met een extra onzekerheid in hun pensioeninkomen.

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies