kleine pensioenen

aandacht voor kleine pensioenen

De pensioenelite in Nederland schrijft veel over pensioenen. Dit is op zich een zeer goede zaak, want ook al is pensioen in Nederland relatief gezien goed verzorgd er valt best wat te verbeteren, zeker bij de kleine pensioenen. Meer mensen komen onder de armoedegrens.

 

Het valt mij op dat er veel geschreven wordt over bezuinigingen op pensioenregelingen, eigen pensioenpotjes in de vorm van een beschikbaar premiesysteem, veel keuzemogelijkheden, niet uitkeren van wat afgesproken is en teleurstellingen over de hoogte van het pensioen van gepensioneerden.

 

Ik vraag mij dan ook regelmatig af wat het referentiekader van de Nederlandse pensioenelite is. Zijn dit de mensen waar zij zelf mee omgaan? Of zou de pensioenelite zich bezig moeten houden met het beschermen van de rechten van de werknemers en zeker zij die dit nodig hebben.

 

Het CBS publiceerde cijfers over de hoogte van de pensioenen die worden uitgekeerd. In totaal ontvangen meer dan 3 miljoen Nederlanders pensioen en het grootste gedeelte is een pensioen dat onder de € 500,00 per maand bedraagt.

 

Veel mensen met een klein pensioen willen helemaal niet nadenken over hun pensioen, willen geen keuzemogelijkheden gebruiken, willen hun pensioen helemaal niet in aandelen beleggen en willen gewoon een pensioen ontvangen dat is afgesproken met hun werkgever. Een pensioen dat ook jaarlijks wordt geïndexeerd. Een iets lager pensioen dan dat hen in het vooruitzicht is gesteld kan al voor grote financiële problemen zorgen. Hoeveel risico kunnen zij nemen met hun pensioeninkomen dat voor hen belegd is of geen inflatiecorrectie kent?

 

Waarom in ieder geval geen vast gegarandeerd pensioen met een goede inflatiebescherming voor de groepen met de laagste inkomens? Of als er al sprake is van een beschikbare premieregeling, dan een staffel waarbij ook een redelijk pensioen behaald kan worden. De staffel die erop is gebaseerd dat bij 2% rendement een adequaat pensioeninkomen kan worden bereikt. Overigens heb je bij deze staffel een rendement nodig dat tenminste 4% bedraagt om ook de kosten van de pensioenuitvoerder en de inflatie bij te houden.


 

Qua kosten valt het alleszins mee om de kleine pensioenen te beschermen. Laat maar eens doorrekenen.

 

Zo maar wat vragen die ik heb en die personeelsvertegenwoordigingen (OR of afdeling HR) en onze pensioenelite zich best eens mogen stellen als er een nieuwe pensioenregeling aan de orde komt.

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies