aow leeftijd
Met ingang van 1 januari 2018 gaat de pensioenrekendatum omhoog naar 68 jaar.

De AOW-ingangsdatum zal op 1 januari 2022 zijn aangepast tot 67 jaar en 3 maanden.

 

Voor ondernemingsraden betekent dit weer werk aan de winkel. Werkgevers (en pensioenuitvoerders) zullen de pensioenregeling willen aanpassen en zullen om instemming moeten vragen aan de OR en aan de werknemers. Als de pensioeningangsdatum wordt aangepast, betekent dit een versobering van de waarde van het pensioen en zou om compensatie gevraagd kunnen worden.

 

Voor werknemers betekent dit dat er nog meer geschoven moet gaan worden met de ingangsdatum van het pensioen (pensioenen voor 2015 zijn vaak op 65 jaar gesteld, de huidige ingangsdatum van het pensioen is meestal 67 jaar en dit gaat dus in de zeer nabije toekomst verder aangepast worden).

Ook bestaat de mogelijkheid om op te bouwen pensioen eerder in te laten gaan. Maar wat kost dit eerder laten ingaan van pensioen en wat levert later ingaan van het pensioen op?

 

Een andere vraag die ondernemingsraden kunnen stellen is: hoe gaan wij ervoor mede voor zorgen dat onze collegae de Aow-ingangsdatum en hun pensioendatum ook op een goede manier halen? Welke maatregelen gaan we samen met de werkgever nemen? Welke informatie gaan wij hierover verstrekken?

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies