Nieuw pensioencontract: gevolgen voor (ex-)werknemers en gepensioneerden?Het kan behoorlijk mis gaan als er een nieuw pensioencontract wordt afgesloten. Veel werkgevers veranderen hun middelloonpensioen met voorwaardelijke indexatie in beschikbare premie. Hierdoor  is de kans groot dat indexaties over opgebouwde pensioenen vervallen, terwijl dit niet was afgesproken en zeker niet met de ex-werknemers en gepensioneerden. En dit is wat er de laatste tijd gebeurt. Wachten op problemen dus.

Pensioencontracten worden voor een beperkte periode afgesloten door werkgevers met een pensioenuitvoerder. Wat er na de contractperiode met de opgebouwde pensioenen van ex-werknemers gebeurt blijkt erg vaak fout te gaan. Wij adviseren Ondernemingsraden om ook het pensioen, dat premievrij wordt, mee te nemen in de beoordeling van een instemmingsverzoek en het overleg met de werkgever als deze de pensioenregeling wil veranderen.

 

Indexaties of toeslagen

Het is gebruikelijk en ook belangrijk dat pensioenen niet worden uitgehold door inflatie.

De inflatie is nu niet hoog maar alleen al sinds begin van deze eeuw zijn de lonen al met bijna 40% omhoog gegaan (loonindex 2000-2016).

 

Waar gaat het over? Voorwaardelijke indexatie werknemers die uit dienst zijn en gepensioneerden stopt na einde contract

De meeste middelloonregelingen kennen een voorwaardelijke indexatiebepaling voor werknemers, uit dienst getreden ex-werknemers en voor gepensioneerden. In het pensioenreglement is overeengekomen dat “als er middelen beschikbaar worden gesteld door de pensioenuitvoerder, deze gebruikt worden voor indexaties van slapers en gepensioneerden”.

 

De meeste pensioenuitvoerders geven een vorm van winstdeling (bv als er meer rendement wordt behaald dan de al in het tarief berekende rente : de rekenrente) maar alleen zolang het contract actief is. Na einde contractperiode (en dit gebeurt dus altijd) stopt de winstdeling in de meeste gevallen. Ook als in de toekomst de inflatie stijgt en de rente dus hoger wordt, geeft de pensioenuitvoerder geen enkele vergoeding meer en dus is er geen geld voor indexaties. Naast dat dit niet echt heel eerlijk overkomt, kan dit ook grote gevolgen voor de werkgever hebben. Deze heeft immers een afspraak met de werknemers gemaakt en als de werkgever deze wil veranderen moet er toestemming worden gegeven.

 

Als dat de werkgever een nieuwe overeenkomst sluit met een pensioenuitvoerder (ook als het nieuwe pensioen een beschikbare premieregeling wordt), waardoor er geen kans meer is dat er nog indexaties plaatsvinden wordt de pensioenovereenkomst met de ex-werknemers dus veranderd.. Een wijziging van de overeenkomst derhalve na uitdiensttreding van de werknemers. Zij hebben geen inspraak maar worden meestal ook niet om instemming gevraagd en zijn dus ook niet akkoord met de verandering van hun pensioen. Hierop kunnen zij terugkomen en de werkgever vragen om de indexaties alsnog te betalen. (verzekeraar rechtstreeks aanspreken zal in dit geval niet lukken, immers de verzekeraar en de werkgever veranderen hun afspraken).

 

Wettelijk: WOR en ex-werknemers en slapers.

Strikt wettelijk gaat de OR niet over oud-werknemers. De Staatssecretaris van mening dat ondernemingsraden ook rekening houden met de belangen van ex-werknemers en gepensioneerden.

 

Moreel: houdt OR rekening met belangen ex-werknemers en gepensioneerden?

Het lijkt ons logisch dat ook met ex-werknemers en gepensioneerden rekening wordt gehouden. Ook met de belangen van de werkgever die aangesproken kan worden deze gang van zaken.

 

Is het taak OR om werkgever te wijzen op deze consequenties ?

De WOR gaat er vanuit dat de OR ook rekening houdt met de belangen van de werkgever.

 

Valt er nog wat aan te doen als dit in het verleden mis is gegaan?

Er zal goed gekeken moeten worden wat precies is overeengekomen met ex-werknemers en gepensioneerden ten aanzien van de indexaties. Meestal staat er iets van “de werkgever probeert…” of “de werkgever houdt een depot aan bij de verzekeraar….” Of “de indexaties worden betaald uit de winstdeling die de verzekeraar geeft”. Als de werkgever (en de verzekeraar) en nieuwe overeenkomst met elkaar sluiten waarbij er geen enkele kans op indexaties meer is, zijn de pensioenafspraken die in het verleden zijn gemaakt dus veranderd.

 

De werkgever zou kunnen overwegen om zelf jaarlijks een bedrag in een depot bij de pensioenuitvoerder te storten en hieruit de indexaties te betalen. Dan doet de werkgever in ieder geval iets en de werkgever kan ook besluiten om een nieuw contract te sluiten, waarbij er in ieder geval een mogelijkheid is dat er geld van de verzekeraar in een depot gestort kan worden van waaruit de toekomstige indexaties betaald kunnen worden. Bij voorbeeld door de rentestandskorting die aan de orde zal zijn als de rente weer hoger wordt.

 

De Kantonrechter in Amsterdam deed op 24 juni uitspraak over een zaak (2990426 CV EXPL 14-11251) die zeker vergeleken kan worden met hierboven bedoeld probleem.  De werkgever heeft een nieuwe pensioenafspraak gemaakt, waardoor de kans op indexaties is vervallen.

 

Ook op Pensioenklokkenluider.nl kwam een vergelijkbare vraag aan de orde.  Als de pensioenregeling de afgelopen jaren is veranderd van middelloon naar beschikbare premie adviseer ik om hier eens een gespecialiseerd adviseur naar te laten kijken. Beter ellende voorkomen dan genezen.

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies