Een pensioen wordt opgebouwd over het salaris waarvan eerst een aftrek plaatsvindt. Deze aftrek wordt franchise wordt genoemd.

Deze franchise wordt toegepast omdat er al een basispensioen is. De Aow. Over een deel van het salaris hoeft er dus geen pensioen opgebouwt te worden (en dit mag ook niet).

De overheid heeft een minimale franchise voorgeschreven (de “Witteveen-franchise”). Bij de meeste pensioenregelingen wordt deze “minimum Witteveen-franchise” (2016: € 12.953,00) toegepast, maar dit is het minimale bedrag dat geldt bij een maximale pensioentoezegging. Een hogere aftrek mag overigens ook en veel werkgevers hanteren dan ook een hogere franchise. Maar minder dan de Witteveen-franchise mag in bepaalde gevallen ook. En dit kan aantrekkelijk zijn.

Een lagere aftrek verbetert immers de pensioenen. Deze lagere franchise kan worden gebruikt als de pensioentoezegging niet maximaal is. Maximaal is in dit kader maximaal middelloon (1,875% en pensioendatum 67 jaar) of een maximale leeftijdsafhankelijke staffel. In veel pensioenregelingen is de pensioentoezegging niet maximaal.

voorbeeld pensioenberekening, pensioentoezeggingIn Vraag en Antwoord 7 september 2016 (link) wordt door de overheid nadere uitleg en ook een voorbeeld gegeven.

Het hanteren van een zo laag mogelijke franchise is gunstig vanwege de volgende punten:

1) de opbouw van het pensioen (hoe lagere aftrek des te meer pensioengevend salaris er over blijft);

2) relatief het meest gunstig voor de medewerkers met de laagste salarissen;

3) voor de bepaling van de hoogte van de nabestaandenpensioenen.

 

Deze pensioenen horen vaak bij groepen waarvan wordt gevonden dat zij het meeste bescherming van het pensioeninkomen nodig hebben en waar indien mogelijk iets extra’s voor gedaan wordt.

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies