versobering pensioenHet Hof Arnhem-Leeuwarden deed op 16 augustus 2016 uitspraak (link) over een voorgelegd beroep door gedupeerde werknemers. Zij vonden dat hun pensioen ten onrechte versoberd was.

Rechter stemt in met versobering pensioen

Deze zaak kent nogal wat vragen, maar de uitspraak is in lijn met wat rechters eerder hebben besloten:
als de werknemersvertegenwoordigers hebben ingestemd met een versobering van het pensioen vindt de rechter dit redelijk en billijk.

Waarom is er geen vergelijkbare pensioenregeling?

Deze werkgever had een pensioen bij het ABP en deze is beëindigd. In plaats van alleen te zoeken naar een vergelijkbare pensioenregeling, is slechts bij 1 ander pensioenfonds een vergelijkbare pensioenregeling aangevraagd en is verder bij een viertal pensioenuitvoerders een offerte voor een heel andere pensioenregeling gevraagd. De motivatie van de werkgever om niet te kiezen voor één van de afgevallen pensioenuitvoerders kan worden gevolgd, maar waarom hebben de OR en de vakbond niet eerder wat vragen gesteld?

  • Waarom moet er zo’n forse pensioenversobering worden doorgevoerd?
  • Waarom geen offerte voor een maximale middelloonpensioenregeling (om gemis FPU op te vangen) er is bewust gekozen voor een wijziging naar beschikbare premie.
  • Waarom geen aansluiting bij ander pensioenfonds onderzocht (meer dan 100 mogelijkheden) of een verzekerde regeling bij een verzekeringsmaatschappij (meer dan tien aanbieders);
  • Waarom van middelloon naar een (streefregeling van 1,75% middelloon als er tenminste 4% rendement per jaar behaald zou worden) beschikbare premie? 2,25% was toen nog mogelijk.
  • Waarom beleggingsrisico van werkgever verleggen naar werknemers?
  • Waarom langlevenrisico van werkgever verleggen naar werknemers?
  • ABP kende middelloon met indexatie. Als je ervan uitgaat dat je bij 4% rendement op vergelijkbaar pensioen komt is er nog geen rekening gehouden met indexaties. Dus zou jaarlijks wel 6% rendement moeten zijn behaald. Een pittige opgave!

 

Verlaging pensioenopbouw onnodig

De vakbond en de (opgestapte) OR hebben de werknemers fors benadeeld door mee te gaan met de wensen van de werkgever. De pensioenopbouw komt enkele tientallen procenten lager uit dan mogelijk geweest zou zijn als de werkgever in overleg met de OR en vakbond zijn best had gedaan om een zoveel mogelijk vergelijkbaar pensioen te regelen voor de deelnemers. Hiervoor waren voldoende mogelijkheden. Een scherpe pensioenadviseur had zijn waarde zeker kunnen bewijzen.

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies