pensioenadvies Delta LloydPensioenuitvoerders in Nederland behoren pensioenregelingen goed uit te voeren en niet te adviseren. Voor pensioenadvies bestaan goede pensioenadviseurs en een Ondernemingsraad kan zich door een eigen gespecialiseerde pensioenadviseur laten bijstaan.  De AFM heeft hier richtlijnen voor opgesteld. Delta Lloyd geeft een werkgever advies en dit advies is wel erg raar.

 

Wat is er aan de hand?

Met ingang van 2018 moet bij veel pensioenregelingen de pensioendatum worden aangepast omdat deze anders bovenmatig worden. Een bovenmatig pensioen voldoet niet aan de fiscale eisen en hierdoor zou de gehele pensioenaanspraak belast zijn. Dit willen we natuurlijk niet.

Wat zijn de gevolgen van de aanpassing van het pensioen van 67 jaar naar 68 jaar?

  • De toekomstige pensioenopbouw voor de werknemers gaat ca 5% omlaag.
  • Het verzekerde partnerpensioen wordt iets hoger.
  • De premie die de werkgever moet betalen wordt tussen de 5% en 7% lager.

De verzekeraar adviseert een werkgever om de besparing die deze heeft niet te gebruiken om de medewerkers te compenseren. Argumentatie: omdat de premie jaarlijks stijgt en deze premiestijging geheel voor rekening van de werkgever komt.

 

Klopt dit advies?

De vraag is of dit advies ook naar de werknemers correct, goed onderbouwd, fair en wenselijk is?

  • De werknemer heeft een afspraak met de werkgever over het pensioen gemaakt. Het spreekt voor zich dat de pensioenregeling aan de wettelijke eisen moet voldoen. Dus er moet worden aangepast. Omdat werknemers ieder jaar ouder worden en hiermee de inkoop van een jaarlijks op te bouwen pensioen een jaar korter gefinancierd wordt stijgen de kosten, onafhankelijk van salarisaanpassingen, met ca 5% per jaar;
  • Dat de kosten jaarlijks stijgen is nou eenmaal het gevolg van het financieringssysteem en de pensioenaanspraak die gold en gaat gelden. Dit is niet veranderd vanwege de nieuw voorgeschreven pensioendatum;
  • De werkgever behaalt dus een voordeel uit het aanpassen van de pensioendatum van 67 jaar naar 68 jaar van ca. 5%-7% van de premie per jaar;
  • Voor de werknemers betekend dit dat de toekomstige pensioenopbouw door de nieuwe pensioendatum met ca 5% verlaagd wordt. Overleg over compensatie lijkt mij dus zeer op zijn plaats. Als de werkgever voor zou stellen om de huidige salarissen met 5% te verlagen zal er ook nogal wat uitgelegd moeten worden aan de werknemers.

 

Het is voor ons als mensen vaak verleidelijk om niet teveel tegen de opdrachtgever in te gaan (“wiens brood men eet …”) en een jaarlijks voordeel voor de werkgever klinkt aantrekkelijk. Het is juist de bedoeling van de wetgever dat bij pensioenregelingen goed onafhankelijk advies wordt gegeven, vandaar ook dat pensioenadvies altijd op declaratiebasis gebeurt en niet (meer) op provisiebasis en dat er duidelijke richtlijnen zijn aangegeven. Maar ook dan blijkt de praktijk weerbarstig en wordt er soms geen advies gegeven waarbij met de belangen van de werkgever EN de werknemers rekening wordt gehouden.

Zoals in dit geval.

 
 
 
 
Verwante publicaties: