Aanpassing pensioenregelingOp 1 januari 2018 moeten pensioenregelingen zijn aangepast aan pensioenrichtdatum 68 jaar.

Op 17 maart heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de belastingdienst (CAP) hierover een circulaire gestuurd (17-012 (1))

Dit betekend dat bijna alle pensioenregelingen moeten worden aangepast en dat de werknemers(vertegenwoordiging) akkoord moeten gaan met de wijziging van arbeidsvoorwaarden en als er een OR is de wijziging instemmingsplichtig is.

Het maximaal op te bouwen pensioen wordt als volgt aangepast:

  • Bij middelloon van 1,875% op leeftijd 67 jaar naar 1,875% op leeftijd 68 jaar;
  • Bij eindloon van 1,657% op leeftijd 67 jaar naar 1,657% op leeftijd 68 jaar;
  • Bij beschikbare premie: herrekening leeftijdsafhankelijke staffel naar middelloon pensioen op 68 jaar aan de hand van ingerekend verondersteld rendement (4% of 3% of lager).

Hieronder geven wij de gevolgen aan voor de verschillende pensioensystemen.

 

Middelloon

·         Het maximum opbouwpercentage voor middelloonpensioen bedraagt momenteel 1,875% per dienstjaar

·         Het partnerpensioen (maximaal 70%) mag worden opgebouwd

·         De minimale franchise bedraagt € 13.123,00

·         De maximale indexatie bedraagt 3%

 

Volgens Vraag en Antwoord van de belastingdienst (1) wordt het maximale opbouwpercentage verlaagd tot 1,638% per dienstjaar (67 jaar).

 

Eindloon

·         Het maximale opbouwpercentage voor eindloonpensioen bedraagt momenteel 1,657% per dienstjaar

·         Het partnerpensioen (maximaal 70%) mag worden opgebouwd

·         De minimale franchise bedraagt € 14.850,00

 

Volgens Vraag en Antwoord van de belastingdienst (1) wordt het maximale opbouwpercentage verlaagd tot 1,556% per dienstjaar (67 jaar).

 

Mogelijk is er in de huidige pensioenregeling ruimte om de huidige pensioenleeftijd van 67 jaar aan te houden als deze niet maximaal is. Als de pensioenregeling moet worden aangepast tot pensioendatum 68 jaar, dan is compensatie voor de achteruitgang op zijn plaats.

 

Beschikbare premie

Ook de maxima bij beschikbare premieregelingen worden met ingang van 2018 verlaagd.

De leeftijdsafhankelijke staffels blijven gebaseerd op een maximaal te behalen middelloonpensioen (1,875% en pensioenrichtdatum 68 jaar).

Vanwege de tegenvallende beleggingsresultaten en lage rentestand is het toegestaan om de leeftijdsafhankelijke premiestaffel vast te stellen op basis van het tarief dat verzekeraars gebruiken voor middelloonpensioen. Overleg met de kennisgroep leverde op dat zij in ieder geval ook akkoord gaan met een rekenrente van 1,5%. De meeste leeftijdsafhankelijke premiestaffels zijn op aanzienlijk rooskleuriger scenario’s berekend.

 

Er zal voldoende ruimte in de meeste pensioenregelingen op basis van beschikbare premie zijn om de pensioenopbouw vergelijkbaar te houden met de huidige pensioentoezegging. De staffel zal dan wel gecontroleerd moeten worden om in ieder geval de evenredige pensioenopbouw te waarborgen.

 De pensioenwaarde van de meeste pensioenen zal met zo'n 7% afnemen. Dit lijkt ons voldoende reden om compensatie te vragen.

Veel werknemers zien een pensioendatum van 68 jaar immers helemaal niet zitten, dus zou een vollere pensioenpot logischer zijn dan deze versobering.

(https://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_17-012_v170317.htm

 
 
 
 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies