Van een gegarandeerd pensioen naar een Algemeen Pensioenfonds (APF)

De kosten van pensioen stijgen en commerciële instellingen verzinnen nieuwe mogelijkheden waardoor het pensioen in 1 klap minder zeker wordt.

 

Wat is er aan de hand?

De kosten voor het pensioen stijgen, onder andere omdat de rente laag is. Dit gaat vooral om het meest voorkomende pensioen: het middelloonpensioen.

Pensioenuitvoerders moeten een forse reserve aanhouden als zij uw pensioen verzekeren. In de premie berekenen zij hiervoor een opslag, want het spreekt voor zich dat de kosten bij de klant terecht komen.

Om de (uitvoerings)kosten wat lager te krijgen is het toegestaan om pensioenregelingen onder te brengen in een Algemeen Pensioenfonds (APF). Een APF is bedoeld om verschillende pensioenfondsen te laten samenwerken om hun kosten te verlagen (en de pensioenen voor de medewerkers te verbeteren).

Inmiddels zijn er een handvol aanbieders (waaronder AEGON, Achmea (Centraal Beheer), ASR (De Amersfoortse) Delta Lloyd, NN).

Een pensioenfonds kan voordelen hebben ten opzichte van een commerciële verzekeraar:

  • Lagere kosten;
  • Betere beleggingen;
  • Medezeggenschap;

Alleen: er is sprake van een pensioenfonds. En pensioenfondsen garanderen de pensioenen niet. Zoals wij de afgelopen jaren hebben gezien zijn de meeste pensioenfondsen de afspraken die deelnemers dachten te hebben gemaakt niet nagekomen. De pensioenen zijn aanzienlijk lager uitgekomen dan wat was voorgespiegeld.

De communicatie die niet goed was is omgeslagen in wantrouwen.

Als de (adviseur van de) werkgever of de pensioenuitvoerder voorstelt om 1 op 1 over te stappen van een pensioenverzekeraar (die de pensioenen garandeert) naar een APF (die minder pensioen uitkeert als er onvoldoende geld in de pot zit), dan is de communicatie dus niet juist. En juist onjuiste communicatie over pensioenen heeft het wantrouwen in pensioen vergroot. Uit onderzoeken blijkt dat werknemers pensioenzekerheid juist belangrijk vinden.

Is een APF dan slecht? Nee niet slecht. Maar anders dan een gegarandeerd middelloonpensioen bij een verzekeraar.  Net als de overstap van middelloon naar een beschikbaar premiesysteem. Dit hoeft niet slecht te zijn, maar het is iets heel anders. En wij hebben meerdere voorstellen gezien waaruit geconcludeerd kan worden dat het pensioen zo goed als niet veranderd.

Een attentiepunt dus voor ondernemingsraden.

 

Aan de andere kant zou juist overwogen kunnen worden om,  als de werkgever de premie voor het middelloonpensioen echt niet meer kan betalen, te onderzoeken of overstappen naar een pensioensysteem met minder harde rechten geen betere optie kan zijn dan een beschikbare premieregeling.

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies