Blog Archief

Social media richtlijnen voor detaillisten en retailers

Social media heeft een vrije karakter. Dat is enerzijds handig, anderzijds kan men niet zo maar zonder enige voorbereiding beginnen met toeteren. Er staat danwel nergens wat wel of niet mag, maar er zijn natuurlijk wel gebruiken en voorwaarden bij diverse

Waarom de controller zijn werk niet goed kan doen? Tips voor opmaat naar een organisatie in control.

Brandje blussen of duurzame verbetering? In veel artikelen is en wordt geschreven over wat control, controlling en controller is. Wat blijkt is dat er niet een eenduidige opvatting is over wat een controller is en doet. Het gebruik van verschillende

Co-creatie bij reorganisaties

Als reactie op het blog misvattingen in organisatieveranderingen kreeg ik de vraag hoe ga je om met de situatie waarin medewerkers een situatie moeten creëren die voor (een deel van) hen niet leuk is, bijvoorbeeld omdat er bezuinigd moet worden? Kun

De grootste misvatting bij organisatieveranderingen

In mijn vorige blogs heb ik beschreven waarom het noodzakelijk is dat, om te kunnen participeren in de uitvoering van een verandering, het noodzakelijk is ook betrokken te zijn geweest bij het bedenken van die verandering. Zonder eerst te denken aan

Eisen en criteria in aanbestedingen

In de Proportionaliteitsgids wordt uitgebreid geschreven over uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria. Voor de willekeurige ondernemer is op voorhand niet duidelijk wat de verschillen nu precies zijn tussen deze

Een informele of een zakelijke tekst?

“Hee, Van Kooten! Van Kooten! Biertje, Van Kooten? Nee, niet jij, De Bie, lamlul. Ik heb ’t tegen Van Kooten!” Zeker de iets oudere generaties herinneren zich nog levendig de informele manier waarop de dakloze man-van-de-straat Dirk (gespeeld door Wim

De nieuwe aanbestedingswet biedt meer kansen voor het MKB

Het is voor een lokale ondernemer geen onbekend verschijnsel: na jarenlang voor een gemeente diensten te hebben verricht, wordt dit werk ineens middels een aanbestedingsprocedure aan een andere partij gegund. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is dankzij

Innovatie is noodzakelijk om te kunnen overleven! Hoe vroegtijdig in te spelen op belangrijke ontwikkelingen

Bedrijven gaan ten onder door gebrek aan innovatie Bedrijven gaan ten onder door gebrek aan innovatie. In het AD van 17 juni kwam in het artikel: “Wie niet innoveert is gezien”, naar voren dat het gros van de ondernemers vaak vergeet tijdig te vernieuwen

Hoe win je een aanbesteding bij de overheid?

Inkoop bij de overheid is strak gereguleerd, zowel bij het Rijk als bij lagere overheden en aanverwante organisaties. Als de opdrachtwaarde groter is dan bepaalde drempelbedragen, moet de opdracht worden aanbesteed. Dat is een formeel traject, dat aan

Opvolging binnen familiebedijven

Opvolging binnen familiebedrijven: kroonprinsen of kruisridders Opvolging binnen de familie is niet (meer) vanzelfsprekend. In de afgelopen decennia is dit besef gegroeid, onder zowel kinderen als ouders. Onder andere als gevolg van de economische ontwikkeling

© Multiraedt 2022