Blog Archief

Zakelijk bloggen is zinloos, ik bereik mijn doelgroep er toch niet mee.

Een veel gehoord excuus om geen zakelijke blog te beginnen is het argument dat de doelgroep er niet mee zou worden bereikt. Maar, waarom niet? Wij geloven er stellig in, dat je (nagenoeg) iedere doelgroep met een zakelijke blog kunt bereiken. Mits je

Hoe stem je de titel en inhoud van je zakelijke blog af op het zoekgedrag van je doelgroep?

Klantwerving met behulp van content marketing wordt steeds belangrijker. Dat heeft niet alleen te maken met de relatief lage kosten, maar ook met het veranderde koopgedrag. Daar waar de koper destijds niet erg vond om rechtstreeks benaderd te worden

Pensioenuitvoerder verandert voorwaarden na einde contractperiode: gevolgen voor de kapitaalgarantie?

Een actuele vraag waar ondernemingsraden mee geconfronteerd kunnen worden heeft te maken met het stoppen van de pensioenuitvoerder met het geven van de eerder afgegeven kapitaalgarantie. Medewerkers kunnen hiervan fors de dupe zijn en qua communicatie

Duplicate content: kan ik mijn blogs ongestraft op meerdere websites plaatsen?

Om maar meteen antwoord te geven op je vraag: dat ligt aan de intentie van je zakelijke blog. Duplicate content wordt namelijk pas schadelijk wanneer je dit bewust en kwaadwillend doet. Dat betekent overigens niet automatisch dat duplicate content ook

© Multiraedt 2019