Blog Archief

Uitnodiging aan leden van (centrale) ondernemingsraden

Wet toekomst pensioenen: van een onzekere zekerheid naar een zekere onzekerheid! Online informatiesessie over de rol van de (C)OR bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Zoals het er nu voorstaat zal vanaf 1 januari 2023 het Nederlandse pensioenstelsel

Wat werkt bij toenemende complexiteit?

Experimenteren Hoe kunnen we omgaan met de toenemende complexiteit om ons heen? Complexiteit wordt vooral veroorzaakt door de interactie tussen elementen. Complexiteit wordt vaak niet goed begrepen: zelfs als er maar een beperkt aantal elementen binnen

Wat is effectief interveniëren?

Zien van veranderingen Hoe kijk je naar een veranderingsproces? Er spelen drie vragen: wordt de situatie begrepen; zijn er woorden en concepten om betekenis te geven aan dat begrip; is het mogelijk een uitvoerbare interventie te ontwerpen. Bij snelle

Modern leiderschap: wat is dat eigenlijk?

Centraal staat hoe Leiderschap gaat nog steeds om het bereiken van doelstellingen (missie), maar de wijze hoe je dat doet verandert. Wat nodig is , is kunnen conceptualiseren, kunnen functioneren in netwerken, bewust zijn van interpersoonlijke relaties

Pensioenmoeras na einde dienstverband: alarm

Het partnerpensioen vervalt als je uit dienst gaat bij je werkgever en in de navolgende situaties kunnen zelfs alle pensioenaanspraken verdampen: bij het wisselen van baan na het einde van het oude dienstverband en voor het begin van het nieuwe dienstverband

Wanneer functioneren teams?

Invulling leiderschap Binnen de context van leiderschap is op dit moment wendbaar leiderschap nodig om teams te kunnen laten functioneren: vertrouw op anderen voor het nemen van de juiste keuzes; ondersteun en bepaal samen en coach; accepteer fouten

© Multiraedt 2022