Blog Archief

Hoe hoog moet de leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie zijn voor een koopkrachtbestendig pensioen?

Naar verwachting gaat de Wet Toekomst Pensioenen op 1 januari 2023 in. Alle pensioenregelingen worden premieregelingen, waarbij de premie een voor alle werknemers gelijk percentage wordt, de zogenoemde ‘vlakke premie’. Hoe hoog moet die premie echter

De toenemende impact van Blockchain

Blockchain-technologie In de Blockchain-technologie worden gegevens gedistribueerd en wordt het beheer gedecentraliseerd, wat betekent dat gegevens over meerdere servers worden opgeslagen en door de leden van het netwerk worden beheerd . De naam 'Blockchain'

Waardegedreven zorg: zorg voor heldere visie en een duidelijke implementatie

Digitale dienstverlening De eisen die gesteld worden aan de zorg zullen steeds meer gaan toenemen. Anderzijds willen patiënten eigenaarschap over persoonsgegevens en -data. Patiënten hebben toegang tot een breed aanbod aan medische informatie op internet

Blog optimaliseren zorglogistiek

Perspectief In een vorige blog ben ik ingegaan op de problematiek van arbeidsmarkt schaarste in de zorg van het perspectief van ‘wicked problems’. De noodzaak van transformatie heb ik daar uitgelegd. De zorgvraag stijgt, er is een tekort aan zorgprofessionals

Pensioenakkoord: zit je beter bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar of PPI?

Pensioenakkoord: zit je beter bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar of PPI? Alle pensioenregelingen moeten veranderen vanwege het pensioenakkoord. In plaats van een jaarlijkse pensioenopbouw wordt voortaan (uiterlijk vanaf 1 januari 2027) een

De zorg arbeidsmarkt als ‘wicked problem’.

Geen duidelijke interventies Wicked problems zijn taaie vraagstukken, die moeilijk oplosbaar zijn. De vraagstukken laten zich slecht structureren en beheersen. Niemand weet precies welke interventies effectief zijn. Complexiteit kan daarom niet (eenvoudig)

© Multiraedt 2024