Blog Archief

Hoe werkt de vaste pensioenuitkering en waar kan die worden uitgevoerd?

In het nieuwe pensioenstelsel heeft de deelnemer op het moment dat hij met pensioen gaat de keuze tussen een vaste uitkering of een variabele pensioenuitkering. Deze keuze is in principe bij elke pensioenuitvoerder mogelijk waarbij geldt dat als een

Hoe werkt de variabele pensioenuitkering?

In het nieuwe pensioenstelsel heeft u dadelijk bij pensionering de keuze uit een vaste uitkering (gegarandeerd bij een verzekeraar, of niet-gegarandeerd bij een pensioenfonds) en een variabele uitkering (bij alle pensioenuitvoerders). Werking van de

Op weg naar het einde van je professionele loopbaan?

“If something can’t go on forever, it won’t.”( de wet van Stein) Afname van meerwaarde Hoewel Stein’s wet gericht was op economische wetmatigheden geldt de wet ook voor onszelf: het professionele leven houdt op, ons leven houdt op. In vrijwel alle hoogwaardige

Hoe vul je eigen verantwoordelijkheid in?

Mensen of ideeën? Wat is waardevoller: goede ideeën of goed mensen? Het antwoord is relatief simpel: ideeën komen van mensen, daarom zijn mensen belangrijker dan ideeën. Als een team goed is leiden middelmatige ideeën uiteindelijk tot iets goeds. Hetzelfde

Waarom is samenhang belangrijk?

Het begint met nieuwsgierig zijn Omgaan met complexiteit . Essentieel is om open-minded te blijven. Kern daarvan is nieuwsgierigheid en opmerkzaamheid. In de situatie van toenemende complexiteit is het grootste risico dat we waarnemen en reageren vanuit

© Multiraedt 2023