Blog Archief

Rechterlijke uitspraak inzake wijziging pensioenregeling

Rechterlijke uitspraak inzake wijziging pensioenregeling: werkgever vraagt en krijgt instemming van de Ondernemingsraad, maar wil gemaakte afspraken niet uitvoeren. Ondernemingsraad verklaart het besluit nietig en krijgt gelijk van de rechter Op 30 januari

Hoe blijven we creatief?

Betekenisverlening Complexiteit betekent onzekerheid, die echter ook voorwaarden biedt voor creativiteit. Ieder systeem bevindt zich in een omgeving die eigen problemen en oplossingen kan voortbrengen. Immers de organisatieomgeving verandert permanent

Werken met emergente strategieën

Emergent gedrag Strategische planning is gebaseerd op de scheiding tussen het opstellen ervan en het uitvoeren. In complexe omgevingen is dit echter onzin. Strategieën ontstaan binnen de complexiteit op een emergente manier. Dat maakt ze juist sterk

Solidariteit en pensioenen

Het is niet simpel te stellen dat de solidariteit in pensioenen een kwestie is van voor of tegen, van beter of van slechter. Er is meer dan dit en hieronder gaan wij hierop in. Solidariteit en risico’s met elkaar delen Risico’s kun je met elkaar delen

De ordening van de zorg

Waarde als vertrekpunt De discussie richt zich onder meer op de hoge kosten, de wijze hoe gestreefd wordt naar doelmatigheid en de manier hoe toegewerkt wordt naar de digitale transformatie . Een belangrijk model is waardegedreven zorg dat gericht is

Heeft reorganiseren in een complex systeem zin?

Oorzaak en gevolg We vinden het prettig in oorzaak-gevolg verbindingen te denken. Dat kon wel eens niet zo handig zijn. Oorzaak-gevolg verbindingen doen het theoretisch goed (we hebben een verklaring) maar komen in de praktijk weinig voor. Daar spelen

Het persoonlijke pensioenvermogen in de Wet toekomst pensioenen

In het huidige pensioenstelsel wordt afgesproken dat een medewerker op de pensioendatum een bepaald bedrag aan pensioen gaat ontvangen en in het nieuwe pensioenstelsel onder de Wet toekomst pensioenen, gaan werknemers een persoonlijk pensioenvermogen

De digitale transformatie in de zorg. De impact van ChatGPT: een verkenning

Belofte of hype? Marcel Levi (interview Dutch Health Hub) maakt een onderscheid maken tussen ‘beloftes en hypes’.: “ Wie weet wordt het beter, maar met het huidige niveau kan ChatGPT je nog geen diabetes spreekuur doen. ChatGPT heeft geen besef van tijd

Wat is eigenlijk gezondheid?

Definitie gezondheid Volgens de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 is eigenlijk bijna niemand gezond. Deze definitie luidt namelijk: Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden

Wat is de kern van management: zien van de Big Picture

Kern van management Stel dat je organisaties ordent naar een keten, een hub, een web of verzameling eenheden wat zie je dan als manager? Een keten wordt aangestuurd door een verticale ‘chain of command’. In een hub is er geen boven, maar zit je er middenin

© Multiraedt 2023