Juridisch: arbeidsrecht

Omschrijving juridisch: arbeidsrecht

Het Nederlandse arbeidsrecht (inclusief het ambtenarenrecht) is omvangrijk en gecompliceerd en bovendien continu in verandering. Voor zowel werkgevers uit het bedrijfsleven als die van (semi)-overheidsinstellingen is het vrijwel ondoenlijk steeds op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en het beleid daarop af te stemmen. Daar zijn arbeidsrechtadvocaten voor. Hoewel een werkgever en een werknemer over allerlei onderwerpen zelf afspraken kunnen maken, gelden voor bepaalde zaken altijd de wettelijke regels. Zijn er onderling geen afspraken gemaakt dan gelden de algemene regels.

Het belang van het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht speelt een grote rol in individuele en collectieve ontslagen, reorganisaties en herstructureringen. Daartussenin liggen vele terreinen, waarop gespecialiseerde juristen in arbeidsrecht zich begeven, zoals:

  arbeidsrecht

 • medezeggenschap
 • fusies en overnames
 • arbeid en zorg
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie

De advisering strekt zich dan ook onder meer uit tot:

 • het opstellen van contracten voor onbepaalde en bepaalde tijd
 • proeftijd en concurrentiebeding
 • flexibele arbeidsvormen
 • loon, pensioen, arbeidstijden, vakantiebijslag en vakantiedagen
 • gelijke behandeling
 • het aanpassen van arbeidsvoorwaarden en -reglementen
 • het omgaan met de ondernemingsraad (OR)
 • ziekteverzuim
 • arbeidsgeschillen

 
Categorie Juridisch Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024