Blog Archief

Wat je moet weten over de compensatieregeling transitievergoeding.

Een nieuw jaar, nieuwe regels. Eén daarvan is de compensatieregeling transitievergoeding, die per 1 april 2020 van kracht wordt voor langdurig zieke werknemers die na 1 juli 2015 ontslagen zijn. Dit moet je erover weten. Even uitleggen Langdurig zieke

Recht op vrije dagen tijdens de feestdagen

Over het werken tijdens feestdagen is er altijd veel onduidelijkheid. Dit brengt veel misverstanden met zich mee. Ook over het salaris tijdens feestdagen is er vaak onduidelijkheid. Heeft een werknemer wel of geen recht op vrije dagen tijdens de feestdagen

Uitkering werknemer niet beïnvloed door aanzegvergoeding werkgever

De regering heeft vorige week donderdag in reactie op vragen van de Eerste Kamer laten weten dat de aanzegvergoeding die de werkgever moet betalen bij het niet (tijdig) in acht nemen van de aanzegplicht geen invloed heeft op de uitkering van de werknemer

Advocaat arbeidsrecht kan nu ook procederen bij eKantonrechter

Advocaten arbeidsrecht kunnen sinds afgelopen vrijdag procederen bij de eKantonrechter. Bij de eKantonrechter verloopt alle communicatie in principe via de website www.rechtspraak.nl . Er worden in principe geen stukken meer per post verstuurd. Wel vindt

Mag arbeidsrechtadvocaat werknemer weer declareren aan werkgever?

Uitspraak Hof van discipline Advocaten Arbeidsrecht, die optreden voor werknemers, mochten als gevolg van een beslissing van het Hof van Discipline van 2 december 2013 de declaratie niet meer op naam van de werkgever zetten. Naar de mening van het Hof

Afspiegelingsbeginsel geldt vanaf 1 april 2014 niet meer voor AOW'ers

Het Ontslagbesluit wijzigt vanaf 1 april 2014, waardoor AOW-gerechtigde werknemers in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voortaan het eerst voor ontslag in aanmerking worden gebracht. Pas daarna wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast

© Multiraedt 2022