Bij Multiraedt draait heel veel rond zakelijk bloggen. Mijn rol daarbij lijkt tegenstrijdig. Enerzijds is het mijn taak om mensen te enthousiasmeren voor het bloggen. Anderzijds is het aan mij om enthousiaste mensen te temperen in hun soms wel erg hoog gespannen verwachtingen. Het is een ja/maar verhaal. Ja, bloggen zorgt voor betere ranking in de zoekmachines en ja, bloggen trekt klanten aan. Maar, je moet er wel wat voor doen en wat je doet, moet je goed doen.

Veel gehoorde argumenten tegen het zakelijk bloggen

 • Zakelijk bloggen is behoorlijk tijdrovend.
  Als je het goed wilt doen, zul je planmatig te werk moeten gaan. Dat betekent ook dat je met een bepaalde consistentie de blogs zult moeten produceren. Zeker in het begin is het raadzaam om een hoge blogfrequentie te hanteren. Je zichtbaarheid is nog laag en wilt zo gauw mogelijk opvallen voor de zoekmachines. Veel werk zonder onmiddellijk resultaat!
 • Niemand vindt mijn blog tussen die zee aan berichten.
  Zonder aandacht voor zoekmachinevriendelijkheid van je website en je blogs, snijdt dat argument hout. Dus zonder onderzoek en kennis van je doelgroep en je buyer persona's kun je moeilijk op hen gerichte content creëren. Waarnaar is mijn buyer persona op zoek en hoe zoekt hij of zij naar relevante content?
 • Alles is al gezegd en geschreven, wat kan ik daar nog aan toevoegen?
  Gelukkig zijn wij allemaal verschillend en hebben wij ieder onze unieke kijk. Jouw perspectief kan altijd bij iemand de juiste snaar raken. Vergeet niet dat zakelijke dienstverlening verreweg het hoogste percentage aan zoekopdrachten naar zich toe trekt. Er staat veel content op het internet, maar er zijn ook enorm veel zoekenden.
 • Zelfs als mijn blogs gevonden worden, dan nog levert mij dat geen klanten op.
  Als dat zo zou zijn, waarom wordt dan ieder jaar meer budget vrijgemaakt voor content marketing? Al die marketeers geven gratis waardevolle informatie weg uit de goedheid van hun hart. En omdat het niet werkt, geven zij het jaar daarop nog meer geld eraan uit. En dat al sinds de eeuwwisseling.

NB: mijn eigen positieve ervaringen laat ik hier buiten. Dat zou zoiets zijn als de slager vragen of vlees goed voor je is. Overigens kun je meer vinden over de effectiviteit van zakelijk bloggen in mijn blogs over relevante statistieken, krachtenbundeling en de stille kracht van het bloggen.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn bloggen beloond wordt?

Beloning in dit verband hangt natuurlijk sterk af van je doelstellingen. Om het simpel te houden, gaan wij uit van de voornaamste doelstelling van het zakelijk bloggen: klantwerving.
 
online klantwervingsproces
 
Verreweg de meeste zakelijke bloggers geven aan dat zij bloggen om klanten te werven. Wat algemener zou je kunnen zeggen dat zij op lange termijn hun verdiencapaciteit willen borgen. Je werkt aan een goede online positionering, aan je status als expert en aan het opbouwen van vertrouwen onder een steeds groter wordend netwerk. Hoe pak je dat aan?

 
Zakelijk bloggen
 

NB: Al deze verschillende elementen komen uitgebreid aan bod in deze blogcursus.

De weg naar het tot stand brengen van een vertrouwensband

Zakelijk bloggenWil je een goede band kweken met je publiek (doelgroep), dan zullen de mensen eerst moeten weten wie je bent, wat je precies doet, hoeveel ervaring je hebt en wat je klanten over je denken. Natuurlijk kun je die informatie voor een groot deel al kwijt op je website en je profiel op de diverse social media. Dat is echter statische informatie. Echte dynamiek leg je erin door regelmatig te bloggen. Dat brengt je echt dichterbij je lezers. Daar kun je het gezicht achter je bedrijf laten zien en een werkelijke interactie op gang brengen.

Die blogactiviteiten zorgen er tevens voor dat je online zichtbaarheid met grote sprongen vooruit gaat. Verstrek je regelmatig informatie die belangrijk is voor je lezers en betrek je hen in discussies, dan onderscheid je je in beslissende mate van bedrijven die alleen een website hebben. Zoekmachines zijn gek op kwalitatieve en verse content en naarmate je beter in staat bent om zoekopdrachten van je lezers te bedienen, des te hoger kom je in de ranking te staan. Hoe hoger je staat, des te meer lezers trek je aan. Zo heb je een zichzelf versterkend proces op gang gebracht.

Weet je met regelmatig goed onderbouwde zakelijke blogs te produceren, dan gaan je lezers je steeds meer zien als een expert op jouw vakgebied. Dat draagt natuurlijk enorm bij aan je reputatie en effent de weg naar interessante opdrachten.

Elke effectieve blogstrategie is dus gericht op het opbouwen van vertrouwen. Daarbij zijn transparantie, kwaliteit en consistentie van essentieel belang. Dat vergt discipline en een lange adem.

Pas je strategie aan waar nodig

Jouw ideeën over waardevolle informatie vinden niet altijd de weerklank van je lezers waarop je gehoopt had. Je probeert je blogs natuurlijk altijd te schrijven vanuit het perspectief van je doelgroep. Wat speelt er bij hen, met welke problemen worden zij geconfronteerd en wat zijn hun voornaamste uitdagingen? Daarop wil je in je blogs graag anticiperen. Toch zal blijken uit de ontstane interactie of het uitblijven daarvan (!), dat jouw aanpak niet altijd even goed aansluit bij de behoeften van jouw lezers. Wees dus adaptief.
 
Zakelijk bloggen

 

Zakelijk bloggen is wel degelijk de moeite waard

Ondernemen betekent constant keuzes maken. Hoe zet ik zo effectief mogelijk mijn schaarse tijd en middelen in om mijn doelstellingen te verwezenlijken? Kiezen voor zakelijk bloggen als middel om klanten te werven, vergt een grondige afweging. Wat voor alternatieven heb ik? Is het bijvoorbeeld niet verstandiger mij volledig te focussen op netwerken of simpelweg Google Ads in te zetten om klanten te krijgen?

Het is daarom goed om je te realiseren dat zakelijk bloggen veel tijd en planning vraagt. Resultaten komen niet direct, dus je zult geduld moeten hebben. Wel is het zo, dat als het vliegwiel eenmaal op gang gekomen is, je ontzettend lang de vruchten van je noeste arbeid kunt plukken. Dan zal ook blijken dat de opoffering gerechtvaardigd was. De kosten/baten analyse zal in het voordeel van het bloggen uitvallen. Zelfs als je wegens tijdgebrek een externe blogservice hebt ingezet.

Hoeveel geduld moet ik hebben? Dat is natuurlijk per geval verschillend en afhankelijk van onder meer de blogfrequentie en distributiemogelijkheden. In het begin zul je merken dat je bezoekersaantallen beginnen op te lopen. Gaandeweg ontstaat er interactie. Naarmate er meer blogs gepubliceerd worden en door onderlinge koppeling (zoals in dit blog) door Google gezien worden als een kenniscluster op een bepaald vakgebied, zullen steeds meer zoekopdrachten bij jou uitkomen. Bij genoeg momentum komen de opdrachten dan vanzelf op gang.

Andere doelstellingen dan klantwerving bij het zakelijk bloggen

Sta je nog aan het begin van je carrière, dan zou zakelijk bloggen je zeker kunnen helpen. Denk aan:

 • Opbouw van je netwerk en expert status:
 • Pas afgestudeerden zouden hun scriptie kunnen gebruiken als basis voor een e-book en een aantal blogs. Zij kunnen zich bijvoorbeeld in een zeer groot netwerk als Multiraedt op een professionele manier profileren. Daardoor kunnen zij waardevolle contacten leggen met ervaren zakelijke specialisten, die bij hun verdere carrière goed van pas kunnen komen.

  Publicatie van de blogs en het e-book betekent dat zij een zeer groot lezerspubliek bereiken en de eerste belangrijke stappen kunnen zetten op het pad naar naamsbekendheid en het creëren van een stevige autoriteitspositie op hun vakgebied. Diezelfde bekendheid maakt het verkrijgen van een stageplaats of een vaste baan een stuk gemakkelijker.

 • Verrijking van je professionele profiel:
 • Via blogs ben je in staat veel meer diepgang te geven aan je persoonlijke profilering. Je kunt daar je kennis en ervaring op je vakgebied op een transparante en overtuigende manier demonstreren. Dat gaat veel verder dan een uitgebreide CV. De blogs laten ook zien dat je bereid bent tijd en moeite te investeren, dat je op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen en nieuwe trends. Je bent niet bang je bloot te geven.

  Vooral de managers die jou willen inhuren, zien dat graag. Het is een tastbaarder bewijs van jouw mogelijkheden en ervaring. Managers vinden het prettig wat extra rugdekking te hebben. In ieder geval heb je bij hen meerdere streepjes voor ten opzichte van kandidaten met minder uitgesproken profilering.

 • Scherpstelling van je zakelijke pitch:
 • Blogs schrijven betekent dat je je moet kunnen verplaatsen in je lezers (doelgroep). Wat willen zij graag horen? Hoe kun je hen helpen? Wat zijn hun problemen en uitdagingen? Gaandeweg leer je steeds beter, ook door feedback, tot de kern door te dringen.

  Als jij jezelf introduceert, zowel via je website als persoonlijk, dan wil je heel duidelijk zijn over wie je bent, wat je doet en, het meest belangrijk, wat jij voor de ander betekenen kunt. Je daarbij zo kernachtig mogelijk uitdrukken, heb je al kunnen oefenen bij het schrijven van je blogs.

 • Actualiseren van je kennis en opdoen van nieuwe ideeën:
 • Het verzinnen en uitwerken van blogideeën brengt je vanzelf tot studie en research. Van al dat denkwerk word je zeker niet slechter. Tijdens de hele creatieve momenten zou je zelfs op briljante ingevingen kunnen stuiten, die je zakelijk verder kunnen helpen. NB: Deze doelstelling geldt natuurlijk niet alleen voor starters.

Mocht jij nog andere doelstellingen voor het zakelijk bloggen kunnen verzinnen, laat mij die dan via de commentaarsectie onder dit blog weten. Wij, de lezers en ik, zouden dat zeer op prijs stellen.